Publikacje Oddziału
w Poznaniu z lat 2015 - 2019

Spis publikacji i prac Oddziału Poznańskiego IHAR-PIB, jak również publikacji będących efektem ogólnopolskich badań koordynowanych przez Zakład, które ukazały się w latach 2015 - 2019.

Jest on dostępny do ściągnięcia - spis publikacji 2015-2019. Wyszukiwania w spisie można dokonywać po nazwiskach autorów lub słowach kluczowych, używając skrótu "Ctrl + F".

Rok 2019

 • Bartkowiak-Broda I, Liersch A, Matuszczak M, Mikołajczyk K, Popławska W, Wolko J, Nowakowska J (2019). Badanie genomu rzepaku ozimego przy wykorzystaniu markerów molekularnych. The investigation of winter rapeseed genome with the use of molecular markers. Biuletyn IHAR, Nr 286: 183-187.
 • Bocianowski J, Nowosad K, Dobrzycka A, Wolko J (2019). Estimation of additive and epistatic gene effects for phenotypic and biochemical traits in double haploid lines of winter rapeseed (Brassica napus L.). Indian J. Genet., 79 (3) 563-570 DOI: 10.31742/IJGPB.79.3.6 (20 pkt.; 0,465 IF)
 • Jajor E, Mrówczyński M, Bartkowiak-Broda I, Bereś P, Broniarz J, Danielewicz J, Dobrzycka A, Dworzańska D, Fiedler Ż, Gorzała G, Horoszkiewicz-Janka J, Kierzek R, Korbas M, Mikołajczyk K, Matysiak K, Mazurek E, Mączyńska A, Muśnicki Cz, Nijak K, Obst A, Paradowski A, Podleśna A, Przybył J, Strażyński P, Wałkowski T, Węgorek P, Wielebski F, Wójtowicz M, Zamojska J (2019). Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego oraz jarego dla doradców (E. Jajor, P. Strażyński i M. Mrówczyński, red.). IOR – PIB, Poznań, ISBN 978-83-64655-52-4, 320 stron.
 • Liersch A, Bocianowski J, Popławska W, Szała L, Sosnowska K, Cegielska-Taras T, Nowosad K, Matuszczak M, Bartkowiak-Broda I (2019). Creation of gene pools with amplified fragment length polymorphism markers for development of winter oilseed rape (Brassica napus L.) hybrid cultivars. Euphytica 215: 1-14. DOI 10.1007/s10681-019-2350-4. (70 pkt.; 1,527 IF)
 • Silska G, Walkowiak M (2019). Comparative analysis of fatty acid composition in 84 accessions of flax (Linum usitatissimum L.). Journal of Pre-Clinical. DOI.org/10.26444/jpccr/111889.
 • Szała L, Kaczmarek Z, Popławska W, Liersch A, Wójtowicz M, Matuszczak M, Biliński ZR, Sosnowska K, Stefanowicz M, Cegielska-Taras T (2019). Estimation of seed yield in oilseed rape to identify the potential of semi-resynthesized parents for the development of new hybrid cultivars. PLOS ONE 14(4), DOI.org/10.1371/journal. Pone.0215661. IF=2,776 (IF5=3.337).
 • Wolko J, Dobrzycka A, Bocianowski J, Bartkowiak-Broda I (2019). Estimation of heterosis for yield-related traits for single cross and three-way cross hybrids of oilseed rape (Brassica napus L.). Euphytica 215: 156 doi.org/10.1007/s10681-019-2482-6 (70 pkt.; 1,527 IF).
 • Wójtowicz A, Wójtowicz M, Pasternak M (2019) Opracowanie i ocena wiarygodności modeli matematycznych do szacowania okresu inkubacji rdzy brunatnej żyta. Fragm. Agron. 36 (1): 88-99.
 • Wielebski F, Wójtowicz M (2019). Wpływ symulowanych przymrozków wiosennych na uszkodzenia kwitnących roślin rzepaku ozimego oraz straty w plonie nasion. Fragm. Agron. 36 (2): 97-105.
 • Wielebski F, Wójtowicz M, Bartkowiak-Broda I (2019). Czynniki agrotechniczne kształtujące cechy jakościowe nasion rzepaku, s: 5-23. W. Czynniki kształtujące wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego (Wielebski F., Wójtowicz M., Bartkowiak-Broda I., Tys J., Chmielewska M., Klejdysz T.). Polskie Stowarzyszenie producentów Oleju, Warszawa, 199 stron.

Rok 2018

 • Bartkowiak-Broda I (2018) Nowe wyzwania dla hodowli i technologii przerobu rzepaku (s. 20-25). Rzepak. Integrowana Produkcja – dodatek do dwutygodnika Agro Serwis. ISBN 978-83-939669-3-6. Poradnik dla Producentów, wydanie 8: 20-25. (całość 116 stron). Wydawnictwo: Redakcja Agro Serwis, Warszawa
 • Bocianowski J, Nowosad K, Liersch A, Popławska W, Łącka A (2018) Genotype by environment interaction for seed glucosinolates content in winter oilseed rape (Brassica napus L.) using additive main effects and multiplicative interaction model. Biometrical Letters, vol 55, No 1:85-96
 • Bocianowski J, Nowosad K, Liersch A, Popławska W, Łącka A (2018) Genotype by environment interaction for length of flowering in winter oilseed rape (Brassica napus L.) using additive main effects and multiplicative interaction model. Colloquium Biometricum 48:27-38
 • Gacek K, Bartkowiak-Broda I, Batley J (2018) Genetic and molecular regulation of seed storage proteins (SSPs) to improve protein nutritional value oilseed rape (Brassica napus L.). Seeds. Front. Plant Sci. 9:890, DOI: 10.3389/fpls.2018.00890
 • Rybiński W, Święcicki W, Bocianowski J,Börner A, Starzycka-Korbas E, Starzycki M (2018) Variability of fat content and fatty acids profiles in seeds of a Polish white lupin (Lupinus albus L.) collection. Genetic Resources and Crop Evolution 65:417-431
 • Sieger A, Michalak M, Lembicz J, Nogala-Kałucka, Cegielska-Taras T, Szała L (2018) Genotype-environment interaction on tocochromanol and plastochromanol-8 content in sees of doubled haploids obtained fromF1 hybrid black x yellow seeds of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Journal of the Science of Food and Agriculture 98:3263-3270, DOI 10.1002/jsfa.8829
 • Starzycka-Korbas E (2018) Charakterystyka wybranych populacji Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary i ocena odporności różnych typów odmian rzepaku ozimego (Brassica napus L.) na tego patogena. Praca doktorska, monografia. Wyd. IHAR PIB Radzików, stron 107
 • Szała L, Cegielska-Taras T, Adamska E, Kaczmarek Z (2018) Assessment of genetics effects on important breeding in reciprocal DH populations of winter oilseed rape ((Brassica napus L.). Journal of Integrative Agriculture 17(1):76-85
 • Walkowiak M, Krótka K, Wielebski F, Michalski K, Silska G, Praczyk M, Spasibionek S (2018) Ocena zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji oleistych odmian i rodów lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum L.). Fragmenta Agronomica 35(4)
 • Wielebski F, Wójtowicz M (2018) Wpływ terminu i gęstości siewu oraz warunków pogodowych na jesienny wzrost i rozwój oraz przezimowanie morfotypów rzepaku ozimego o tradycyjnym i półkarłowym typie wzrostu. Fragmenta Agronomica 35(2):133-145
 • Wielebski F, Wójtowicz M (2018) Wpływ terminu i gęstości siewu oraz warunków pogodowych na plonowanie morfotypów rzepaku ozimego o tradycyjnym I półkarłowym typie wzrostu. Fragmenta Agronomica 35(3):129-141
 • Wielebski F, Wójtowicz M, Bartkowiak-Broda I (2018) Czynniki agrotechniczne kształtujące cechy jakościowe nasion rzepaku. Rozdział w monografii Rzepak. Czynniki kształtujące wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego. Wydawca Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Warszawa, stron: 200
 • Wójtowicz A, Wójtowicz M, Zacharczuk M, Ratajkiewicz H, Pasternak M (2018) Simulations of Colorado potato Beetle Development in Poland Based on Four Climate Change Scenarios. Rozdział w książce “Potato” pod redakcją Mustafa Yildiz, IntechOpen, DOI:10.5772/intechopen.70777
 • Żurek G, Wiewióra B, Nowakowski M, Starzycki M, Nowacki W, Martyniak D, Bodzon Z, Fu-Dostatny D, Warzecha R, Żurek M (2018) Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu w rolnictwie. Postęp biologiczny i innowacje w agrotechnice. Rozdział pt. „Rzepak ozimy: aplikacja efektywnych mikroorganizmów (EM) jako zabieg przeciwdziałający niekorzystnym efektom zmian klimatu”. Wydawca: Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa, stron: 116. ISBN: 978-83-66196-00-1

Rok 2017

 • Bartkowiak-Broda I (2017) Innowacje w wykorzystaniu śruty rzepakowej. Międzynarodowy Dzień Rzepaku, Minikowo 18maja, Materiały konferencyjne: 7-9
 • Bocianowski J, Nowosad K, Dobrzycka A, Wolko J (2017) Estimation of additive and epistatic gene effects of doubled haploid lines of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Euphytica 213:122
 • Bocianowski J, Liersch A, Nowosad K, Bartkowiak-Broda I (2017) Variability of the agronomic characters in different types of cultivars of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Polish Journal of Agronomy 29:3-11
 • Gacek K, Bayer F, Bartkowiak-Broda I, Szała L, Bocianowski J, Edwards D, Batley J (2017) Genome-wide association study of genetic control of seed fatty acid biosynthesis in Brassica napus. Frontiers in Plant Science 7:2062, DOI:10.3389/fpls.2016.02062
 • Jajor E, Mrówczyński M, Bartkowiak-Broda I, Broniarz J, Danielewicz J, Dworzańska D, Fiedler Ż, Gorzała G, Horoszkiewicz-Janka J, Kierzek R, Korbas M, Matyjaszczyk E, Matysiak K, Nijak K, Obst A, Perek A, Paradowski A, Pruszyński G, Strażyński P, Wachowiak H, Węgorek P, Wielebski F, Wójtowicz M, Zamojska J (2017) Metodyka integrowanej ochrony i produkcji gorczycy dla doradców. Opracowanie zbiorowe pod redakcją: Jajor E. i Mrówczyńskiego M. ISBN 978-83-64655-38-8. 174 strony
 • Nowosad K, Liersch A, Popławska W, Bocianowski J (2017) Genotype by environment interaction for oil content in winter oilseed rape (Brassica napus L.) using additive main effects and multiplicative interaction model. Indian Journal of Genetics and Plant Breeding 77(2):293-297, DOI: 10.5958/0975-6906.2017.00039.6
 • Perek A, Pieczul K, Dobrzycka A, Wolko J (2017) Wpływ patogenów wywołujących czerń krzyżowych na rozwój i natężenie infekcji rzepaku. Progress in Plant Protection 57(2):109-114
 • Rybiński W, Święcicki W, Bocianowski J, Börner A, Starzycka-Korbas E, Starzycki M (2017) Variability of fat content and fatty acids profiles in seeds of a Polish white lupin (Lupinus albus L.) collection. Genetic Resources and Crop Evolution, DOI org/10.1007/s10722-017-0542-0
 • Sosnowska K, Cegielska-Taras T, Liersch A, Karłowski W, Bocianowski J, Szała L, Mikołajczyk K, Popławska W (2017) Genetic relationships among resynthesized, semi-resynthesized and natural Brassica napus L. genotypes. Euphytica 213:212,1-12, DOI 10.1007/s10681-017-2000-7
 • Starzycka-Korbas E, Starzycki M, Kamiński P, Dabert M, Rybiński W, Budzianowski G, Stefanowicz M (2017) Badania odporności mieszańców międzygatunkowych z plemienia Brassiceae na porażenie powodowane przez patogeny Leptosphaeria sp. i Alternaria sp. Biuletyn IHAR 282:123-138
 • Wałkowski T (2017) Opracowanie zeszytowe materiałów konferencyjnych dotyczących możliwości uprawy soi na Podlasiu. Wyd. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego: 1-12
 • Wałkowski T (2017) Zabiegi agrotechniczne ograniczające występowanie chorób na plantacjach rzepaku ozimego. AgroSerwis 14:18-20
 • Wałkowski T (2017) Jak poprawić zimotrwałość rzepaku? AgroSerwis 15/16:16-19
 • Wielebski F, Wójtowicz M, Spasibionek S (2017) Zawartość tłuszczu oraz profil kwasów tłuszczowych w oleju żółto i brązowonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) w zmienionych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych. Fragmenta Agronomica 34(2):103-114
 • Wójtowicz M, Jajor E, Wójtowicz A, Korbas M, Wielebski F (2017) Wpływ ochrony przed patogenami na plonowanie dwóch typów hodowlanych odmian rzepaku ozimego w warunkach wysokiego poziomu nawożenia azotem. Progress in Plant Protection 57(2):121-129
 • Wójtowicz M, Jajor E, Wójtowicz A, Korbas M, Wielebski F (2017) Wpływ gęstości wysiewu nasion i poziomu nawożenia azotem na rozwój i plonowanie rzepaku ozimego. Fragmenta Agronomica 34(2):130-141

Rok 2016

 • Bartkowiak-Broda I (2016) Nowe kierunki hodowli warunkiem wzrostu znaczenia rzepaku jako rośliny oleisto-białkowej. Rzepak. Integrowana produkcja. Poradnik dla producentów. Specjalny dodatek do dwutygodnika Agro Serwis. Wydanie siódme: 10-15. ISBN 978-83-939669-5-0
 • Cegielska-Taras T, Szała L, Nogala-Kałucka M, Siger A (2016) Study of variation of tocochromanol and phytosterol contents in black and yellow seeds of Brassica napus L. doubled haploid populations. Acta Scientarum Polonorum Technologia Alimentaria 15(3):321-332
 • Dobrzycka A, Wolko J, Bocianowski J, Nowosad K (2016) Phenotypic variation of yield related traits in DH lines and hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 37:37-52
 • Jajor E, Mrówczyński M, Bartkowiak-Broda I, Broniarz J, Danielewicz J, Dobrzycka A, Dworzańska D, Fiedler Ż, Gorzała G, Horoszkiewicz-Janka J, Kierzek R, Korbas M, Matyaszczyk E, Mikołajczyk K, Matysiak K, Muśnicki Cz, Obst A, Perek A, Paradowski A, Pruszyński G, Przybył J, Wachowiak H, Wałkowski T, Węgorek P, Wielebski F, Wójtowicz M, Zamojska J (2016) Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego oraz jarego dla doradców. Opracowanie zbiorowe pod redakcją: Jajor E. i Mrówczyńskiego M. Wyd. IOR Poznań. ISBN 978-83-64655-18-0
 • Kamiński P, Podwyszyńska M, Starzycki M, Starzycka-Korbas E (2016) Interspecific hybridisation of cytoplasmic male-sterile rapeseed with Ogura cytoplasm and Brassica rapa var. pekinensis as a method to obtain male-sterile Chinese cabbage inbred lines. Euphytica 208(3):519–534
 • Liersch A, Bocianowski J, Woś H, Szała L, Sosnowska K, Cegielska-Taras T, Nowosad K, Bartkowiak-Broda I (2016) Assessment of genetic relationships in breeding lines and cultivars of Brassica napus and their implications for breeding winter oilseed rape. Crop Science 56(4):1540-1549
 • Matuszczak M, Spasibionek S, Tokarczuk I (2016) PCR conditions for testing of winter oilseed rape DNA with the use of two specific dominant SCAR markers for BnaA.FAD2 gene mutations. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 37:53-64
 • Michalski K, Krzymański J (2016) NIR spectrometr calibration methods for measurement of glucosinolate content in seeds of double low rapeseed (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 37:97-118
 • Mikołajczyk K (2016) Analizy genotypu i fenotypu nowej generacji w nowoczesnej hodowli roślin – wybrane zagadnienia z 20. Kongresu EUCARPIA, 29.08-01.09.2016r., Szwajcaria. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops 37:119-124
 • Nowosad K, Liersch A, Popławska W, Bocianowski J (2016) Genotype by environment interaction for seed yield in rapeseed Brassica napus L.) using additive main effects and multiplicative interaction model. Euphytica, 208(1):187-194
 • Siger A, Gawrysiak-Witulska M, Bartkowiak-Broda I (2016) Antioxidant (Tocopherol and Canolol) content in rapeseed oil obtained from roasted yellow-seeded Brassica napus. J. Am. Oil Chem. Soc. 94:37-46, DOI: 10.1007/s 11746-016-2921-7
 • Spasibionek S, Matuszczak M, Krótka K, Piętka T, Krzymański J (2016) Możliwości dalszego obniżenia zawartości glukozynolanów w nasionach rzepaku podwójnie ulepszonego (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 37:21-36, DOI:10.5604/12338273
 • Starzycka-Korbas E, Starzycki M, Rybiński W, Dabert M (2016) Analysis of pathogen populations occurring in oilseed rape using DNA sequencing techniques ITS. Proceedings: 681
 • Szała L, Sosnowska K, Popławska W, Liersch A, Olejnik A, Kozłowska K, Bocianowski J, Cegielska-Taras T (2016) Development of new restorer lines for CMS ogura system with the use of resynthesized oilseed rape (Brassica napus L.). Breeding Science 66(4):516-521
 • Święch E, Raj S, Pastuszewska B, Taciak M, Bartkowiak-Broda I, Smulikowska S (2016) Agricultural and Food Science 25(2):99-110
 • Wałkowski T (2016) Stan przezimowania i poziom plonowania odmian rzepaku w Polsce w sezonie wegetacyjnym 2015/2016.; Hluk 23-24. 11. 2016. 33 vychodnocovaci seminar: „System vyroby repki” - Sbornik ISBN 978-80-87065-69-3, ss 39-44
 • Wałkowski T (2016) Riziko vymrzani repky ozime v Polsku. Sbornik conference s mezinarodni ucasti Prosperujici olejniny: 43-46. Wyd. CZU Praha. 227 stron, ISBN 978-80-213-2693-4
 • Wałkowski T, Bartkowiak-Broda I (2016) Influence of winter oilseed rape sowing rate reduction on the changes in density of plants on production plantations, their overwintering and yields. ss.73-80 [W:] 19th Cold Hardiness Seminar in Poland. Wyd. Institute Dendrolofy PASS Kórnik 205 strony. ISBN 978-83-60591-13-0: 73-80
 • Wielebski F, Wójtowicz M, Spasibionek S (2016) Wpływ gęstości siewu i warunków siedliskowych na plon nasion oraz cechy morfologiczne i elementy struktury plonu żółto i brązowonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.). Fragm. Agron. 33(3):124–133
 • Wielebski F, Wójtowicz M, Spasibionek S (2016) Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie żółto i brązowo nasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatis-simum L.). Fragm. Agron. 33(4):134-144
 • Wójtowicz M, Wielebski F (2016) Reakcja rzepaku na warunki wilgotnościowe oraz znaczenie zabiegów agrotechnicznych i prac hodowlanych w przeciwdziałaniu efektom niedoboru opadów [W:] Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie. Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów. 296 stron. ISBN 978-83-88082-18-3: 287-296
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A, Piekarczyk J (2016) Application of remote sensing methods in agriculture. Communications in Biometry and Crop Science 11(10); 31–50
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A, Wielebski F (2016) Efficacy of weed control for opium poppy (Papaver somniferum L.) with mixture of tembotrione and fluroxypyr. Journal of Plant Protection Research 56 (2):149-156
 • Wójtowicz A, Jajor E, Wójtowicz M, Pasternak M (2016) Wpływ temperatury na wzrost grzybni i liczebność sklerocjów Sclerotinia sclerotiorum – grzyba powodującego zgniliznę twardzikową. Progress in Plant Protection 56(2):241-244
 • Wójtowicz A, Wójtowicz M, Sigvald R, Pasternak M (2016) Predicting the effects of climate change on latency period of wheat leaf rust in western Poland. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science 67(3): 223-234, DOI: 10.1080/09064710.2016.1248481

Rok 2015

 • Babula-Skowrońska D, Ludwików A, Cieśla A, Olejnik A, Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I, Sadowski J (2015) Involvement of genes encoding ABI1 protein phosphatases in the response of Brassica napus L. to drought stress. Plant Molecular Biology 88(4-5):445–455
 • Cegielska-Taras T, Szała L, Matuszczak M, Babula-Skowrońska D, Mikołajczyk K, Popławska W, Sosnowska K, Hernacki B, Olejnik A, Bartkowiak-Broda I (2015) Doubled haploid as a material for biotechnological manipulation and a modern tool for breeding of oilseed rape (Brassica napus). BioTechnologia 96(1):7-18
 • Cegielska-Taras T, Szała L, Sosnowska K, Olejnik A, Popławska W, Matuszczak M, Mikołajczyk K, Hernacki B, Bartkowiak-Broda I (2015) Doubled haploid as a material for biotechnological manipulation and a modern tool for breeding of oilseed rape (Brassica napus L.) XIV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin - Strukturalne, fizjologiczne i molekularne podstawy różnicowania roślin. Poznań 14-17.09.2015r. Biotechnologia 96(1):53
 • Gawrysiak-Witulska M, Rudzińska M, Siger A, Bartkowiak-Broda I (2015) A hihg drying temperature causes degradation of sterols and tocopherols in yellow-seeded Brassica napus oils. Eur. J. Lipid Sci. Technol 117:483-490
 • Hawliczek-Strulak A, Bartoszewski G, Korzeniewska A, Delourme R, Bartkowiak-Broda I, Niemirowicz-Szczyt K (2015) PPR-B31:a new maintainer allele in the male-fertility restorer gene of radish (Raphanus sativus) Ogura cytoplazma. Plant Breeding 134:557-563, DOI:10.1111/pobr.12303
 • Kaczmarek Z, Woś H, Adamska E, Adamski T, Biliński R, Budzianowski G, Mańkowski Ł, Majchrzak E, Woś J, Szała L, Cegielska-Taras T, Trzeciak R (2015) Ocena linii rodzicielskich rzepaku ozimego na podstawie plonu mieszańców z niekompletnego układu krzyżowania. Biuletyn IHAR 277:45-59
 • Kamiński P, Podwyszyńska M, Starzycki M, Starzycka-Korbas E (22015) Interspecific hybridisation of cytoplasmic male-sterile rapeseed with Ogura cytoplasm and Brassica rapa var. pekinensis as a method to obtain male-sterile Chinese cabbage inbred lines. Euphytica vol. 206, No. 3
 • Rybiński W, Bańda M, Bocianowski J, Börner A, Starzycki M, Szot B (2015) Estimation of mechanical properties of seeds of common vetch accessions (Vicia sativa L.) and their chemical composition. Genetic Resources and Crop Evolution 2015, Vol. 62, 3, 361-375
 • Siger A, Michalak M, Cegielska-Taras T, Szała L, Lembicz J, Nogala-Kałucka M (2015) Genotype and environment effects on tocopherol and plastochromanol-8 contents of winter oilseed rape doubled haploid lines derived from F1 plants of the cross between yellow and black seeds. Industrial Crops and Products 65:134-141
 • Szała L, Cegielska-Taras T, Adamska E, Kaczmarek Z (2015) Ocena interakcji fenotypowo-środowiskowej plonu nasion populacji linii DH rzepaku ozimego otrzymanych z mieszańców F1 krzyżowania odwrotnego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 36:97-114
 • Szała L, Kaczmarek Z, Adamska E, Cegielska-Taras T (2015) The assessment of winter oilseed rape DH lines using uni- and multivariate methods of quantitative genetics and mathematical methods. BioTechnologia – 96(2):171-177
 • Wałkowski T (2015) Gorczyca biała na poplon ścierniskowy. Wiadomości Rolnicze. PODR Szepietowo 12:10-11
 • Wałkowski T (2015) Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od klasy bonitacyjnej gleb. Prosperující olejniny Praga 08-09.12.2015r. Sborník: 18-22
 • Wałkowski T (2015) Produkcja rzepaku w Polsce w sezonie wegetacyjnym 2014/2015. 32 vychodnocovaci seminar „System vyroby repky. System vyroby slunecnice” 25-26.11.2015 Hluk, Czechy. Sbornik: 113-116, ISBN 978-80-87065-64-8
 • Wałkowski T (2015) Rzepak ozimy. Rozdział 8 do książki: Szkody łowieckie - 1,3 ark. wyd.: 99-111. Oficyna Wydawnicza Forest, ISBN 978-83-60450-62-8
 • Wielebski F (2015) Rola siarki w ilości i jakości plonu rzepaku. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 36:39-59
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A (2015) Skuteczność chwastobójcza herbicydów w ochronie maku siewnego (Papaver somniferum L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 36:69-84