Seminaria IHAR-PIB Poznań

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu zaprasza na zebrania naukowe wszystkich zainteresowanych podaną tematyką. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej IHAR-PIB, przy ul. Strzeszyńskiej 36 w Poznaniu, o godzinie 12:00.

PLAN SEMINARIÓW W 2017 ROKU

08.03.2017
prof. dr hab. Wojciech Rybiński, IGR-PAN w Poznaniu
Wykorzystanie mutagenezy w ulepszaniu roślin
15.03.2017
prof. dr hab. Tadeusz Rorat, IGR-PAN w Poznaniu
Fotoperiodyczna regulacja kwitnienia u roślin
22.03.2017
dr Katarzyna Gacek, IHAR PIB - Poznań
Badania genomu w regulacji ważnych cech użytkowych rzepaku (Plant and Animal Genome Conference XXV, San Diego, CA, 2017)
29.03.2016
prof. dr hab. inż. Marek Korbas, IOR Poznań
Wpływ zmian klimatu na rozwój patogenów
05.04.2017
dr hab. Marek Wójtowicz, IHAR PIB - Poznań
Rola agrotechniki i hodowli w ograniczaniu wpływu warunków posusznych na rozwój i plonowanie rzepaku

Na seminaria zapraszają organizatorzy:

  • Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Kierownik Oddziału Poznańskiego IHAR-PIB
  • Dr hab. Michał Starzycki prof. nadzw. IHAR-PIB