Seminaria IHAR-PIB Poznań

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu zaprasza na zebrania naukowe wszystkich zainteresowanych podaną tematyką. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej IHAR-PIB, przy ul. Strzeszyńskiej 36 w Poznaniu, o godzinie 12:00.

PLAN SEMINARIÓW W 2018 ROKU

19.02.2018
mgr Katarzyna Sosnowska, IHAR PIB – Poznań
wyjątkowo o godzinie 10:00!
Rozszerzanie puli genowej Brassica napus L. poprzez resyntezę rzepaku
28.02.2018
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, IHAR PIB – Poznań
Miejsce rzepaku w krajowej strategii zwiększenia zaopatrzenia w białko roślinne
28.02.2018
dr Katarzyna Gacek, IHAR PIB - Poznań
Genetyczna regulacja zawartości białek zapasowych w nasionach rzepaku
14.03.2018
prof. dr hab. inż. Marek Korbas, IOR - Poznań
Kiła kapusty groźna choroba rzepaku
21.03.2018
prof. dr hab. inż. Beata Hasiów-Jaroszewska, Julia Minicka, Aleksandra Zarzyńska-Nowak, Daria Budzyńska, Natasza Borodynko-Filas, Santiago F. Elena, IOR - Poznań
Mechanizmy powstawania defektywnych cząsteczek RNA wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus) i ich rola w patogenezie
18.04.2018
prof. dr hab. Wojciech Rybiński, IGR-PAN w Poznaniu
Zasoby genowe roślin uprawnych, stan obecny i perspektywy
18.04.2018
dr Katarzyna Gacek, IHAR PIB - Poznań
Badania asocjacji całego genomu (GWAS) w identyfikacji regulacji kiełkowania nasion rzepaku Brassica napus L.

Na seminaria zapraszają organizatorzy:

  • Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Kierownik Oddziału Poznańskiego IHAR-PIB
  • Dr hab. Michał Starzycki prof. nadzw. IHAR-PIB