Seminaria IHAR-PIB Poznań

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu zaprasza na zebrania naukowe wszystkich zainteresowanych podaną tematyką. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej IHAR-PIB, przy ul. Strzeszyńskiej 36 w Poznaniu, o godzinie 12:00.

PLAN SEMINARIÓW 2021

Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną nie ma obecnie zaplanowanych seminariów stacjonarnych w poznańskim Oddziale Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Seminaria w formie wykładów on-line prowadzone są przez Centralę w Radzikowie, a ich terminy oraz tematykę można znaleźć tutaj:
Harmonogram seminariów IHAR-PIB w 2021 r..