Czasopismo Rośliny Oleiste –
Oilseed Crops

Od roku 2017 czasopismo NIE JEST JUŻ WYDAWANE.

Archiwalne numery czasopisma dostępne są na stronie:
Rośliny Oleiste - Oilseed Crops (począwszy od tomu XIX z 1998 roku).

ISSN 1233-8273 — wersja pierwotna
e-ISSN 2084-5057 — wersja elektroniczna

Rośliny Oleiste – Oilseed Crops są rocznikiem naukowym promującym szeroki zakres badań nad roślinami oleistymi i otrzymywanymi z nich produktami, kierowanym zarówno do teoretyków, jak i praktyków.

Rośliny Oleiste – Oilseed Crops stanowią w zakresie swojej specjalności forum wymiany naukowej, również międzynarodowej. Czasopismo jest publikowane od 1985 roku, początkowo jako Zeszyty Problemowe IHAR „Wyniki Badań nad Rzepakiem”, w roku 1993 jako zeszyty 5 i 6 Postępów Nauk Rolniczych, a od 1994 roku jako „Rośliny Oleiste – Oilseed Crops”. Od 1998 roku jest dostępna również wersja elektroniczna.

Prace publikowane są w języku polskim lub angielskim z obszernymi streszczeniami i opisami tabel w drugim języku.

Wersją pierwotną czasopisma “Rośliny Oleiste – Oilseed Crops” jest wersja papierowa.

Pełen tekst publikacji czasopisma „Rośliny Oleiste – Oilseed Crops” w formie elektronicznej jest składowany również od 2007 roku przez CABI (Centre for Agriculture and Bioscience International, Cambridge UK) i dostępny odpłatnie pod www.cabi.org.

W zakresie etyki publikacyjnej czasopismo Rośliny Oleiste – Oilseed Crops korzysta z procedur wypracowanych przez Comittee on Publication Ethics (COPE) – zalecenia w polskiej wersji można pobrać pod następującym linkiem.