Kontakt

Adres

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytu Badawczy,
Oddział w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 36
60-479 Poznań

Dyrekcja

Kierownik Oddziału
dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
Telefon: (+48) 61 823 37 21; (+48) 61 84 64 221
E-mail: k.mikolajczyk@ihar.edu.pl

Zastępca kierownika
dr hab. Alina Liersch
Telefon: (+48) 61 84 64 201
E-mail: a.liersch@ihar.edu.pl

Sekretariat
mgr inż. Monika Zdziennicka
Telefon: (+48) 61 84 64 232; (+48) 61 82 33 721
E-mail: poznan@ihar.edu.pl

Zakład Roślin Oleistych

Zespół Genetyki i Hodowli

Lider zespołu: dr hab. Stanisław Spasibionek
Telefon: (+48) 61 84 64 220
E-mail: s.spasibionek@ihar.edu.pl

Zespół Biotechnologii

Lider zespołu: dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
Telefon: (+48) 61 823 37 21; (+48) 61 84 64 221
E-mail: k.mikolajczyk@ihar.edu.pl

Zespół Biochemii

Lider zespołu: Mariola Ebertowska
Telefon: (+48) 61 84 64 211
E-mail: m.ebertowska@ihar.edu.pl

Pracownicy techniczno - polowi

  • Katarzyna Śliwińska
   tel. (+48) 61 84 64 219
  • Sławomir Hoffa
   tel. (+48) 61 84 64 220
  • Jacek Kwiatek
   tel. (+48) 61 84 64 220

Sekcja Administracyjno - Finansowa