Kontakt

Adres

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytu Badawczy,
Oddział w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 36
60-479 Poznań

Dyrekcja

Kierownik Oddziału
dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
Telefon: (61) 846 42 21, (61) 823 37 21, (61) 823 35 31
Fax: (61) 823 38 71
E-mail: k.mikolajczyk@ihar.edu.pl

Zastępca kierownika
dr hab. Alina Liersch
Telefon: (61) 846 42 01
E-mail: a.liersch@ihar.edu.pl

Sekretariat
Magdalena Obrębska
Telefon: (61) 823 37 21, (61) 823 35 31
Fax: (61) 823 38 71
E-mail: poznan@ihar.edu.pl

Zakład Roślin Oleistych

Zespół Genetyki i Hodowli

Lider zespołu: dr hab. Stanisław Spasibionek
Telefon: (61) 846 42 20
E-mail: s.spasibionek@ihar.edu.pl

Zespół Biotechnologii

Lider zespołu: dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
Telefon: (61) 846 42 21, (61) 823 37 21, (61) 823 35 31
E-mail: k.mikolajczyk@ihar.edu.pl

Zespół Biochemii

Lider zespołu: Mariola Ebertowska
Telefon: (61) 846 42 11
E-mail: m.ebertowska@ihar.edu.pl

  • dr Krzysztof Michalski
   tel. (61) 846 42 07, k.michalski@ihar.edu.pl
  • inż. Renata Daleka
   tel. (61) 846 42 08
  • Czesława Fink
   tel. (61) 846 42 11
  • Justyna Karauda
   tel. (61) 846 42 09
  • mgr inż. Katarzyna Krzyżańska
   tel. (61) 846 42 11, k.krzyzanska@ihar.edu.pl

Pracownicy techniczno - polowi

  • Leszek Adamski
   tel. (61) 846 42 31
  • Katarzyna Śliwińska
   tel. (61) 846 42 24
  • Sławomir Hoffa
   tel. (61) 846 42 24
  • Jacek Kwiatek
   tel. (61) 846 42 24

Sekcja Administracyjno - Finansowa