Kontakt

Adres

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytu Badawczy,
Oddział w Poznaniu
ul. Strzeszyńska 36,
60-479 Poznań

Kierownik Oddziału

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
Telefon: 61 823 37 21, 61 823 35 31
Fax: 61 823-38-71
E-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Sekretariat

Frąckowiak Katarzyna
Telefon: 61 823-37-21, 61 823-35-31
Fax: 61 823-38-71
E-mail: postbox@nico.ihar.poznan.pl

Skład osobowy

Pracownia Genetyki i Hodowli Jakościowej

Pracownia Heterozji

Pracownia Metod Hodowli Odpornosciowej

Pracownia Kultur Tkankowych

Laboratorium Biochemiczne

  • dr Krzysztof Michalski
   tel. 61 84 64 207, km@nico.ihar.poznan.pl
  • inż. Renata Daleka
   tel. 61 84 64 208
  • Mariola Ebertowska, tel. 618 464 211
  • Czesława Fink, tel. 618 464 211
  • Justyna Karauda, tel. 618 464 209

Samodzielna Pracownia Technologii Produkcji Roślin Oleistych

Pracownicy techniczni

  • Hoffa Sławomir, tel. 618 464 224
  • Janowicz Tadeusz, tel. 618 464 231
  • Kwiatek Jacek, tel. 618 464 224

Pracownicy administracyjni

Redakcja czasopisma "Rośliny Oleiste"