Publikacje Oddziału
w Poznaniu z lat 1991 - 2009

Spis publikacji i prac Oddziału Poznańskiego IHAR-PIB, jak również publikacji będących efektem ogólnopolskich badań koordynowanych przez Zakład, które ukazały się w latach 1991 - 2009.

Jest on dostępny do ściągnięcia - spis publikacji zespołu 1991-2009. Wyszukiwania w spisie można dokonywać po nazwiskach autorów lub słowach kluczowych, używając skrótu "Ctrl + F".

Rok 2009

 • Bartkowiak-Broda I (2009) Nowe odmiany rzepaku, nowa jakość oleju. W: Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda. PSPO, t. 2:7-24
 • Bartkowiak-Broda I (2009) Stan i kierunki w hodowli odmian. W: Technologia produkcji surowca. PSPO, tom 3:7-24
 • Bocianowski J, Liersch A, Bartkowiak-Broda I (2009) Badanie zmienności fenotypowej mieszańców F1 CMS ogura rzepaku ozimego i ich form rodzicielskich za pomocą statystycznych metod wielowymiarowych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30/2:161-184
 • Borek S, Pukacka S, Michalski K, Ratajczak L (2009) Lipid and protein accumulation in developing seeds of three lupine species: Lupinus luteus L., Lupinus albus L., Lupinus mutqabilis L. Sweet Journal of Experimental Botany 60(12):3453-3466
 • Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I (2009) Integration of in vitro culture, biotechnology and molecular biology in modern breeding of oilseed rape. Acta Biologia Cracoviensa, serie Botanica, vol. 51, suppl. 1: 16
 • Czuj T, Żuk M, Starzycki M, Amir R, Szopa J (2009) Engineering increases in sulfur amino acid contents in flax by overexpressing the yeast Met 25 gene. Plant Science, 177:584-592
 • Hernacki B, Bartkowiak-Broda I (2009) Yellow seeded rapeseed-recent advancements in research and breeding W: Advances in Research and technology of rapeseed oil. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 181-192
 • Hernacki B, Bartkowiak-Broda I, Piotrowska A, Cegielska Taras T (2009) Rozważania nad mapowaniem genetycznym QTL odpowiedzialnym za cechę żółtonasienności rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Biuletyn IHAR, nr 253:223-244
 • Kaczmarek Z, Szała L, Adamska E, Cegielska-Taras T (2009) Statystyczna i genetyczna ocena linii DH rzepaku ozimego na podstawie wyników doświadczenia jednopowtórzeniowego z wzorcami. Biuletyn IHAR, nr 253:211-219
 • Kauzik M, Starzycka E, Starzycki M (2009) Postęp w badaniach nad suchą zgnilizną kapustnych Leptosphaeria spp. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30/2:223-244
 • Liersch A, Bocianowski J, Ogrodowczyk M, Bartkowiak-Broda I (2009) The relationship between different types of markers and fatty acids composition of parental lines of F1 CMS ogura hybrids of winter oilseed rape (B. napus L.). W: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. IGR PAN Poznań: 247-254
 • Lorenc-Kukuła K, Uk M, Kulma A, Czemplik M, Kostyn K, Skala J, Starzycki M, Szopa J (2009) Engineering Flax with the GT Family 1 Solanum sogarandinum Glycosyltransferase SsGTI Confers Inncreased Resistance to Fusurium Infection. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57:6698-6705
 • Michalski K (2009) Seed color assessment in rapeseed seeds using Color and Near Infrared Reflectance Spectrometers. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30/1:119-131
 • Nogala-Kałucka M, Siger A, Cegielska-Taras T, Szała L, Urbańska J (2009) Determination of total phenolic compounds in doubled haploid lines of winter oilseed rap (Brassica napus L.). W: Advances in Research and technology of rapeseed oil. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 55-66
 • Starzycka E, Starzycki M, Kauzik M, Woś H, Cichy H, Budzianowski G (2009) Ocena odporności rzepaku ozimego na porażenie przez Leptosphaeria spp. i Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary w doświadczeniach przeprowadzonych w Małyszynie i Borowie, w latach 2007-2009. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30/2:207-222
 • Szała L, Kaczmarek Z, Adamska E, Cegielska-Taras T (2009) Efekty transgresji w populacjach linii DH rzepaku ozimego uzyskanych z mieszańców F1 pochodzących z krzyżowania wzajemnego odmiany Californium oraz DH W-15. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30/2:185-196
 • Szała L, Olejnik A, Adamska E, Kaczmarek Z, Cegielska-Taras T (2009) Zróżnicowanie genetyczne i fenotypowe form rodzicielskich rzepaku ozimego (Brassica napus L.) na podstawie doświadczenia linia x tester. W: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych 239-245. IGR PAN, Poznań
 • Szała L, Olejnik A, Cegielska-Taras T (2009) Molecular characterization of resynthesized oilseed rape (Brassica napus L.). Acta Biologia Cracoviensa, serie Botanica, vol. 51, suppl. 1: 64
 • Szydłowska-Czerniak A, Trokowski K, Bartkowiak-Broda I, Karlovits G, Szłyk E (2009) Determination of phenolic acids in rapeseed varieties by high performance liquid chromatography with diode array detector. W: Advances in Research and technology of rapeseed oil. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 85-107
 • Wałkowski T (2009) Nawożenie rzepaku – siarka na liściach. Rolnik Dzierżawca, nr 2: 54-56
 • Wałkowski T (2009) Nawożenie rzepaku ozimego fosforem i potasem – tylko przed siewem. Rolnik Dzierżawca, nr 8:51-54
 • Wałkowski T (2009) Oceniamy stan plantacji. Nasz Rzepak, nr 2:20-22
 • Wałkowski T (2009) Prawie jak rzepak jary – gorczyca biała na nasiona. Rolnik Dzierżawca 12:59-61
 • Wałkowski T (2009) Siew rzepaku ozimego. Nasz Rzepak, nr 3:20-22
 • Wałkowski T (2009) Wiosenne nawożenie azotem. Rolnik Dzierżawca, nr 1:46-48
 • Wałkowski T (2009) Zbiór rzepaku – kosiarką lub kombajnem. Rolnik Dzierżawca, nr 6:62-64
 • Wałkowski T (2009) Aktualna i perspektywiczna produkcja rzepaku w Polsce. 26 vychodnocovaci seminar: System Vyroby Repki, 19-20.11.2009. Sbornik Hluk: 226-230
 • Wielebski F (2009) Reakcja różnych typów hodowlanych odmian rzepaku ozimego na poziom stosowanej agrotechniki. Część I. Charakterystyka dojrzewających roślin rzepaku oraz jego plonowanie i układ elementów plonotwórczych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30/1:75-90
 • Wielebski F (2009) Reakcja różnych typów hodowlanych odmian rzepaku ozimego na poziom stosowanej agrotechniki. Część II. Jakość zbieranego plonu. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30/1:91-102
 • Wójtowicz A, Wójtowicz M (2009) Matematyczne modelowanie zagrożenia roślin przez Puccinia recondita Rob. Desm. f. sp. tritici. Postępy Nauk Rolniczych 5-6:69-75
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A (2009) Effectiveness of chemical protection against weeds applied to poppy (Papaver somniferum L.). Journal of Plant Protection Research 49/2:209-215

Rok 2008

 • Adamska E, Kaczmarek Z, Szała L, Cegielska-Taras T (2008) Analiza zdolności kombinacyjnych linii DH rzepaku ozimego pod względem zawartości kwasów tłuszczowych na podstawie doświadczenia linia × tester. Biuletyn IHAR 249:177-182
 • Bartkowiak-Broda I (2008) Problem koegzystencji odmian roślin uprawnych genetycznie zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 1:22-28
 • Bartkowiak-Broda I (2008) Najnowsze kierunki hodowli rzepaku w Polsce. Agroserwis 7
 • Bartkowiak-Broda I, Cegielska-Taras T, Spasibionek S, Mikołajczyk K, Piętka T, Piotrowska A, Matuszczak M (2008) Breeding strategies for improvement quality of winter oilseeds rape (Brassica napus L.) yield seeds. W: Modern Variety Breeding for Present and Future Needs. Editorial Universidad Politecnica de Valencia, Valencia, Spain, 540-545
 • Bartkowiak-Broda I, Spasibionek S, Piotrowska A, Cegielska-Taras T (2008) Development of winter rapeseed (Brassica napus L. var. oleifera) genotypes for industrial and nutritional use. W: Advances in analysis and technology of rapeseed oil. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 163-174
 • Bartkowiak-Broda I, Wałkowski T, Popławska W, Ogrodowczyk M, Liersch A (2008) Badanie czystości plantacji rzepakowych pod względem obecności samosiewów i „dzikich” form rzepaku w latach 2005-2007. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 29/2:181-196
 • Bocianowski J, Liersch A, Bartkowiak-Broda I (2008) Porównanie pięciu miar podobieństwa genetycznego ocenianego na podstawie analiz polimorfizmu DNA samosiewów występujących w uprawach rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 29/1:19-36
 • Bocianowski J, Liersch A, Bartkowiak-Broda I, Popławska W (2008) Charakterystyka samosiewów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) za pomocą markerów RAPD. Biuletyn IHAR 250:249-260
 • Cegielska-Taras T, Nogala-Kałucka M, Bartkowiak-Broda I, Siger A, Szała L, Ogrodowczyk M (2008) Tocochromanols and fat content in seeds of winter oilseed rape (Brassica napus L.) doubled haploids. W: Advances in analysis and technology of rapeseed oil. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 23-33
 • Cegielska-Taras T, Pniewska T, Szała L (2008) Transformation of microspore-derived embryos of winter oilseed rape (Brassica napus L.) using Agrobacterium tumefaciens. Journal of Applied Genetics 49/4:343-347
 • Jajor E, Wójtowicz M, Pieczul K (2008) Wpływ warunków hydrotermicznych i terminu ochrony fungicydowej na występowanie grzybów z rodzaju Alternaria na rzepaku. Postępy w Ochronie Roślin – Progress In Plant Protection 48/3:1048-1054
 • Kaczmarek Z, Adamska E, Cegielska-Taras T, Szała L (2008) The use of statistical methods to the evaluation of winter oilseed rape doubled haploids for industrial purposes. Industrial Crops and Products 27:348-353
 • Liersch A, Popławska W, Ogrodowczyk M, Bartkowiak-Broda I, Bocianowski J (2008) Charakterystyka fenotypowa samosiewów rzepaku ozimego (Brassica napus L.) występujących w północnych regionach Polski. Biuletyn IHAR 249:177-182
 • Mikołajczyk K (2008) Zastosowanie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej w nowoczesnej hodowli roślin z rodziny Brassicaceae. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 29/2:273-290
 • Mikołajczyk K, Dabert M, Nowakowska J, Podkowiński J, Popławska W, Bartkowiak-Broda I (2008) Conversion of the RAPD OPC021150 marker of the Rfo restorer gene into a SCAR marker for rapid selection of oilseed rape. Plant Breeding 127:647-649
 • Rybiński W, Starzycka E, Starzycki M (2008) Estimation of helium laser light influence on growth and development of white mustard seedlins in vitro culture. Proceedings of XIII International Scientific Conference Agriculture Engineering and Environment, Międzyzdroje, 19-21.05.2008, 305-308
 • Spasibionek S, Bartkowiak-Broda I (2008) Variability of fatty acid composition in seed oil of winter rapeseed (Brassica napus L.) developed using mutagenesis. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 29/2:161-168
 • Starzycka E, Starzycki M (2008) Najważniejsze wyniki badań nad zgnilizną twardzikową w rzepaku przedstawione na XII Międzynarodowym Kongresie Rzepakowym w Wuhan. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 29/2:291-298
 • Wałkowski T (2008) Uwarunkowania produkcji rzepaku w województwach zachodnio-pomorskim, pomorskim i warmińskomazurskim. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 29/2:197-208
 • Wałkowski T (2008) Gorzki smak glukozynolanów (Wartość pokarmowa poekstrakcyjnej śruty rzepakowej). Rolnik Dzierżawca, nr 11:62-64
 • Wałkowski T (2008) Owady zapylające na plantacjach rzepaku. Rolnik Dzierżawca, nr 5:49-51
 • Wałkowski T (2008) Rzepak na paszę (Poekstrakcyjna śruta rzepakowa w bilansie białka paszowego). Rolnik Dzierżawca, nr 10:50-51
 • Wałkowski T (2008) Rzepak: jak wysiejesz tak zbierzesz. Rolnik Dzierżawca, nr 7/8:63-65
 • Wałkowski T (2008) Produkcja rzepaku w Polsce w 2008 roku. 25 vyhodnocovaci seminar: System Vyroby Repki, 20- 21.11.2008. Sbornik Hluk: 62-67
 • Wałkowski T (2008) Uwarunkowania uprawy rzepaku w województwie podlaskim. Materiały szkoleniowe. Białystok 5.08.2008, 3-11
 • Wałkowski T (2008) Wykorzystanie plonów niektórych jarych roślin oleistych jako odnawialnego źródła energii. Materiały szkoleniowe. Białystok, 5.08.2008, 35-40
 • Wielebski F (2008) Efektywność nawożenia siarką różnych typów hodowlanych odmian rzepaku w świetle wyników wieloletnich doświadczeń polowych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, t. 29/1: 91-104
 • Wielebski F, Wójtowicz M (2008) Vliv hnojjeni sirot na wynos a kalitu semen rudnych typu odrud ozime repky. Praga, 10- 11-2008, Sbornik conference s mezdunaroddni ucasti „Prosperujici oleiny”: 75-78
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A (2008) Monitoring of changes in reflectance of electromagnetic radiation from winter oilseed rape canopy with the use of field radiometr CE 313. Acta Agrophysica, 12(1):245-254
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A (2008) Vliv aplikace herbicydu na wynos odrud maku (Papaver somniferum L.). Praga, 10-11- 2008, Sbornik conference s mezdunaroddni ucasti „Prosperujici oleiny”: 27-29

Rok 2007

 • Adamska E, Szała L, Cegielska-Taras T, Kaczmarek Z (2007) Multidimensional GCA and SCA effects in doubled haploid lines of winter rape in the analysis of yield structure characters and oil content of F1 line x tester crosses. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28/1:97-198
 • Aleksandrzak Ł, Broda Z, Michalski K, Kurasiak-Popowska D (2007) Charakterystyka zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach chwastów rzepakopodobnych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28/1:163-172
 • Bartkowiak-Broda I (2007) Efekty właściwego doboru odmian i stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. II Poznańskie Seminarium Rzepakowe „Sposoby ograniczenia kosztów produkcji rzepaku na plantacjach produkcyjnych”, Poznań, 3-10
 • Bartkowiak-Broda I (2007) Hodowla molekularna. Seminarium „Podwojone haploidy oraz selekcja molekularna wsparciem konwencjonalnej hodowli na przykładzie rzepaku”, Poznań, 23-24.04. 2:1-19
 • Bartkowiak-Broda I (2007) Możliwości wykorzystania rzepaku na cele spożywcze i niespożywcze. Zboża i rzepak. ATR poradnik: Jak zebrać zdrowy i dorodny plon, 1:22-25
 • Bartkowiak-Broda I, Ogrodowczyk M (2007) Strategiczne kierunki w hodowli roślin oleistych. Monografie i Rozprawy Naukowe HAR, 27:99-113
 • Cegielska-Taras T (2007) Kultura izolowanych mikrospor rzepaku ozimego. Seminarium „Podwojone haploidy oraz selekcja molekularna wsparciem konwencjonalnej hodowli na przykładzie rzepaku”, Poznań, 23-24.04.2007, 1:2-4
 • Cegielska-Taras T (2007). Wykorzystanie linii DH w hodowli. Seminarium „Podwojone haploidy oraz selekcja molekularna wsparciem konwencjonalnej hodowli na przykładzie rzepaku”, Poznań, 23-24.04.2007, 2:20-31
 • Cegielska-Taras T, Adamska E, Kaczmarek Z, Szała L (2007) Influence of environments on seeds yield components of winter oilseed rape (Brassica napus L.) doubled haploids. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28/1:85-96
 • Cegielska-Taras T, Szała L, Cichy H (2007) Utilization of doubled haploid technology in breeding new variety of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Acta Biochimica Polonica, 54/1:24
 • Krzymański J, Matuszczak M, Cegielska-Taras T, Szała L, Tokarczuk I (2007) Quantity and quality effects in fatty acid segregation at winter oilseed rape hybrids (Brassica napus L.). In: Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Crops Production. Proc. 12th Inter. Rapeseed Congress, Wuhan, China, 26-30.03.2007, 1:197-199
 • Liersch A, Bartkowiak-Broda I (2007) Relationship of yielding ability and heterosis effect of winter rapeseed F1 hybrids with genetic distance of parental lines. In: Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Crops Production. Proc. 12th Inter. Rapeseed Congress, Wuhan, China, 26-30.03.2007, 2:285-288
 • Lorenc-Kukuła K, Wróbel-Kwiatkowska M, Starzycki M, Szopa J (2007) Engineering flax increased flavonoid content and thus Fusarium resistance. Physiological and Molecular Plant Pathology, ELSEVIER, Vol. 70, Issues 1-3, 38-48
 • Majtkowski W, Wałkowski T (2007) Technologiczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania alternatywnego wykorzystania produktów rolnych na cele energetyczne. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej, rośliny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, len i konopie włókniste, zioła, winorośl. Materiały szkoleniowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Dział 1.3. Szkolenia
 • Marecik R, Króliczak P, Olejnik A, Cyplik P, Dembczyński R, Starzycki M (2007) Degradation of atrazine and selective derivatives of its degradation in hydroponic in vitro cultures of sweet flag (Acorus calamus L.). Polish J. of Environ. Stud. 16 (No 5C). Part I: 344-347
 • Mikołajczyk K (2007) Application of DNA markers for selection in oilseed rape (Brassica napus L.) breeding programmes. Acta Biochimica Polonica, vol. 54/1:45-46
 • Mikołajczyk K (2007) Development and practical use of DNA markers in oilseed rape quality breeding. Monografia w: Advances in Botanical Research (wyd. Elsevier), 45:99-138
 • Mikołajczyk K. (2007) Nowe osiągnięcia analiz genetycznych w hodowli molekularnej rzepaku. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28/1:27-38
 • Mikołajczyk K, Dabert M, Karłowski WM, Spasibionek S, Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I (2007) Development of allele-specific SNP markers for the new low-linolenic mutant of winter oilseed rape. In: Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Crops Production. Proc. 12th Inter. Rapeseed Congress, Wuhan, China, 26-30.03.2007, 2:282- 284
 • Musialak M, Wróbel-Kwiatkowska M, Kulma A, Starzycka E, Szopa J (2007) Improving retting of fibre through genetic modification of flax to express pectinases. Transgenic Research DOI10.1007/s11248-007-9080-4.17 (1):133-147
 • Ogrodowczyk M, Wawrzyniak M (2007) Badania zawartości morfiny w makówkach z pędu głównego i pędów bocznych rośliny w różnych formach maku lekarskiego Papaver somniferum L. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28/1:109-118
 • Piętka T (2007) Postępy w badaniach nad genetyką i hodowlą roślin oleistych z rodzaju Brassica (z wyłączeniem Brassica napus). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28/1:75-84
 • Piętka T, Krótka K, Krzymański J, Cegielska-Taras T (2007) Heritability, combinig ability and heterosis in glucosinolate content in seed of winter rape (Brassica napus L.) estimated with diallel crosing between double haploid lines. In: Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Crops Production. Proc. 12th Inter. Rapeseed Congress, Wuhan, China, 26-30.03.2007, 1:73-76
 • Piętka T, Krzymański J (2007) Bamberka - zeroerukowa gorczyca biała. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28/1:119-124
 • Piętka T, Ogrodowczyk M, Krzymański J (2007) Progress in breeding research on double low white mustard (Sinapis alba L.). In: Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Crops Production. Proc. 12th Inter. Rapeseed Congress, Wuhan, China, 26-30.03.2007, 1:203-205
 • Popławska W, Bartkowiak-Broda I, Szała L (2007) Genetic and breeding evaluation of doubled haploid lines with restorer gene for CMS xogura system of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Brassica, Vol. 9, No. 1-4: 29-32
 • Popławska W, Liersch A (2007) Praktyczne zastosowanie markerów izoenzymatycznych i molekularnych w hodowli heterozyjnej na przykładzie rzepaku. Seminarium „Podwojone haploidy oraz selekcja molekularna wsparciem konwencjonalnej hodowli na przykładzie rzepaku”, Poznań, 23-24.04.2007, 1: 15-19
 • Popławska W, Liersch A, Bartkowiak-Broda I, Krótka K (2007) Isozyme analysis of polymorphism of winter rapeseed polish cultivars (Brassica napus L. var. oleifera). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28/1:9-26
 • Rudko T, Szot B, Wałkowski T (2007) Podatność na pękanie łuszczyn odmian i rodów rzepaku jarego. Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska. PTA, Krasiczyn, 99-100
 • Spasibionek S (2007) Postępy w badaniach nad genetyką i hodowlą rzepaku (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28/1: 67-74
 • Starzycki M, Starzycka E (2007) Fitoplazmy – mało znana choroba na rzepaku ozimym. Wieś Jutra 4(105):48-49
 • Starzycki M, Starzycka E (2007) Fitoplazmy straszą w rzepaku. TopAgrar Polska, 6-7:92-95
 • Starzycki M, Starzycka E, Pszczoła J (2007) Development of Alloplasmic Rape. Advances in Botanical Research (wyd. Elsevier), 45:313-335
 • Starzycki M, Starzycka E. Pszczoła J, Solecka D (2007) Evaluation of chosen winter rapeseed genotypes resistance to Fusarium spp. using in vitro methods. In: Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Crops Production. Proc. 12th Inter. Rapeseed Congress, Wuhan, China, 26-30.03.2007, 4:165-166
 • Starzycki M, Starzycka E, Pszczoła J, Solecka D (2007) Evaluation of chosen winter rapeseed genotypes resistance to Fusarium spp. using in vitro methods. Proc. 12th Inter. Rapeseed Congress in Wuhan, China, 26-30.03.2007, 4:165-166
 • Szała L (2007) Regeneracja roślin z zarodków mikrosporowych oraz podwajanie liczby chromosomów haploidom. Seminarium „Podwojone haploidy oraz selekcja molekularna wsparciem konwencjonalnej hodowli na przykładzie rzepaku”, Poznań, 23-24.04.2007, 1:5-8
 • Walkowiak M (2007) Zastosowanie hodowli rekombinacyjnej, mutacyjnej oraz androgenezy in vitro w badaniach nad lnem oleistym (Linum usitatissimum L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28/1:151-158
 • Wałkowski T (2007) Agrotechnika rzepaku w Polsce. 24 wyhodnocowaci seminarz: System Vyroby Repki, 21-22.11.2007, Hluk. Sbornik: 42-51
 • Wałkowski T (2007) Agrotechnika wysiewu rzepaku ozimego. Rolnik Dzierżawca, 7/8:90-94
 • Wałkowski T (2007) Czy rzepak dobrze przezimuje? (Ocena stanu roślin rzepaku przed zimą). Rolnik Dzierżawca, 11:39-43
 • Wałkowski T (2007) Kalkulacja kosztów uprawy rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym 2005/ 2006. Wieś Jutra, 4(105):36-37
 • Wałkowski T (2007) Kalkulacja kosztów uprawy rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym 2005/ 2006. II Poznańskie Seminarium Rzepakowe „Sposoby ograniczenia kosztów produkcji rzepaku na plantacjach produkcyjnych”, Poznań, 11-15
 • Wałkowski T (2007) Możliwości zwiększenia produkcji rzepaku na biopaliwo w Polsce. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. FAPA OODR Łosiów, Materiały szkoleniowe – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, 7-17
 • Wałkowski T (2007) Możliwość zwiększenia uprawy rzepaku jarego na biopaliwo. Wiosenne manewry polowe PWR. Uprawy alternatywne gleb lekkich, 5-9
 • Wałkowski T (2007) Ocenić stan rzepaku. Nowoczesna uprawa, 3:22-23
 • Wałkowski T (2007) Odmiany rzepaku ozimego na sezon wegetacyjny 2007/2008. Część I. Wiadomości Rolnicze, 7:11-12
 • Wałkowski T (2007) Odmiany rzepaku ozimego na sezon wegetacyjny 2007/2008. Część II. Wiadomości Rolnicze, 8:8
 • Wałkowski T (2007) Ograniczenie kosztów uprawy, nawożenia i pielęgnacji rzepaku. II Poznańskie Seminarium Rzepakowe „Sposoby ograniczenia kosztów produkcji rzepaku na plantacjach produkcyjnych”, Poznań, 37-44
 • Wałkowski T (2007) Porównanie kosztów uprawy rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym 2005/2006. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. FAPA OODR Łosiów. Materiały szkoleniowe – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, 17-22
 • Wałkowski T (2007) Przed siewem rzepaku. Agrotechnika, 7:8-11
 • Wałkowski T (2007) Przygotowanie plantacji do zbioru i zbiór rzepaku. Agrotechnika, 6:12-19
 • Wałkowski T (2007) Rzepak jary plonuje gorzej. TopAgrarPolska, 3:86-90
 • Wałkowski T (2007) Siew rzepaku ozimego. Agrotechnika, 7:19-23
 • Wałkowski T (2007) Sposób na rzepak – dokarmianie przez liście. Rolnik Dzierżawca, 10:43-47
 • Wałkowski T (2007) Trudno chronić rzepak jary. TopAgrar Polska, 4:108-112
 • Wałkowski T (2007) Typy odmian rzepaku. TopAgrar Polska, 5:76-78
 • Wałkowski T (2007) Vyznam odrudy ozime repki jako faktoru biologickieho wywoje. Sbornik conference „Prosperujici olejniny”, 12-14.12.2007, Praha, 40-43
 • Wałkowski T (2007) Wymarzanie rzepaku. Rolnik Dzierżawca, 12:34-35
 • Wałkowski T (2007) Zagospodarowanie zwiększonej produkcji rzepaku. Zboża i rzepak. ATR poradnik: Jak zebrać zdrowy i dorodny plon, 4:23-27
 • Wałkowski T (2007) Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym wiosną. Wiadomości Rolnicze, 2(30):8
 • Wałkowski T, Bartkowiak-Broda I, Krzymański J, Mrówczyński M, Korbas M, Paradowski A (2007) Rzepak ozimy 2007/2008. IHAR, Poznań
 • Wielebski F (2007) Reakcja różnych typów odmian rzepaku ozimego na zmienne zagęszczenie roślin w łanie. Część I. Plon nasion i jego składowe. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28:209-226
 • Wielebski F (2007) Reakcja różnych typów odmian rzepaku ozimego na zmienne zagęszczenie roślin w łanie. Część II. Jakość plonu nasion. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28:227-236
 • Woś H, Budzianowski G, Fürguth A, Popławska W, Woś J, Bartkowiak-Broda I, Cichy H, Nita Z (2007) Breeding of winter and spring oilseed rape at Plant Breeding Company Strzele Ltd. In: Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Crops Production. Proc. 12th Inter. Rapeseed Congress, Wuhan, China, 26-30.03.2007, 1: 268-271
 • Wójtowicz M (2007) Chemical composition of winter oilseed rape seeds in relation to the influence of nitrogen fertilization and cultivar. In: Sustainable Development in Cruciferous Oilseed Crops Production. Proc. 12th Inter. Rapeseed Congress, Wuhan, China, 26-30.03.2007, 5:58-60
 • Wójtowicz M (2007) Postęp w technologii uprawy rzepaku w różnych rejonach świata. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 28:271-278
 • Wójtowicz M (2007) Uprawa rzepaku w Chinach. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28:279-282
 • Wójtowicz M (2007) Wpływ nawożenia mineralnego na wysokość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego. Wieś Jutra, 4(105):33-35
 • Wójtowicz M (2007) Wpływ warunków środowiskowych i agrotechnicznych na plonowanie odmian maku (Papaver somniferum L.). Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 28:261-270
 • Wróbel-Kwiatkowska M, Starzycki M, Zebrowski J, Oszmiański J, Szopa J (2007) Lignin deficiency in transgenic flax resulted in plants with improved mechanical properties. Journal of Biotechnology 128(4):919-934
 • Wróbel-Kwiatkowska M, Zebrowski J, Starzycki M, Oszmiański J, Szopa J (2007) Engineering of PHB synthesis caused improved elastic properties of flax fibres. Biotech. Progress 23(1):269-277

Rok 2006

 • Adamska E, Cegielska-Taras T, Kaczmarek Z, Szała L (2006) Ocena stabilności linii DH rzepaku ozimego (Brassica napus) pod względem zawartości tłuszczu w nasionach. Rozprawy i Monografie IGR PAN, nr 6 „Haploidy i linie podwojonych haploidów w genetyce i hodowli roślin” 131-138
 • Bartkowiak-Broda I, Wałkowski T, Ogrodowczyk M (2006) Czy polskiemu rolnictwu potrzebne są nowe odmiany rzepaku? Nasz Rzepak 12:13-18
 • Bartkowiak-Broda I (2006) Kierunki hodowli rzepaku. Agroserwis, 13:6-7
 • Bartkowiak-Broda I (2006) Problem koegzystencji odmian rzepaku GMO i nie GMO. Szkolenie „Dobra jakość nasion rzepaku z plantacji produkcyjnych” 36-38
 • Bartkowiak-Broda I, Mikołajczyk K, Spasibionek S, Cegielska-Taras T (2006) Genetic and breeding research aiming at increasing the value of rapeseed oil as a source of renewable energy. Rozprawy i Monografie IGR PAN, nr 5 „Alternative Plants for Sustainable Agriculture” 129-139
 • Bartkowiak-Broda I, Ogrodowczyk M (2006) Rola odmian rzepaku w kształtowaniu plonu i jego jakości. Wieś Jutra 7 (96):40-42
 • Bartkowiak-Broda I, Ogrodowczyk M (2006) Strategiczne kierunki w hodowli roślin oleistych. Materiały z Sympozjum Naukowego z okazji 55-lecia IHAR „Ulepszanie roślin uprawnych dla zróżnicowanych agroekosystemów” 84-97
 • Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I (2006) Postęp i status produkcji podwojonych haploidów rzepaku ozimego. Biotechnologia 45/4:107-115
 • Cichy H, Cicha A, Starzycki M, Rybiński W (2006) Wpływ obsady roślin na plonowanie rzepaku ozimego. Biuletyn IHAR 242:225-235
 • Kaczmarek Z, Adamska E, Cegielska-Taras T (2006) Simultaneous analysis of variables observed in a series of trials. In: Statistical Modelling 252/256
 • Krzymański J (2006) Czy odmiana rośliny uprawnej spełnia kryteria do uznania jej za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 27/2:183-186
 • Krzymański J (2006) Odmiana rośliny uprawnej i jej twórca. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 3:39-40
 • Krzymański J (2006) Oilseed crops in Poland – past and perspectives. In: Integrated Control in Oilseed Crops. IOBC/wprs Bulletin, 29(7):9-15
 • Krzymański J, Stuczyńska J (2006) Definicje autora, twórcy i hodowcy odmiany rośliny uprawnej w ustawodawstwie polskim. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 27/2:175-182
 • Michalski K (2006) Changes of fatty acid composition in seed oil of rapeseed during first 96 hours of germination. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 27/1:45-50
 • Piekarczyk J, Wójtowicz M, Wójtowicz A (2006) Estimation of agronomic parameters of winter oilseed rape from field reflectance data. Acta Agrophysica 8(1):205-218
 • Piętka T (2006) Uszlachetniona odmiana gorczycy białej. Rolnik Dzierżawca 12:44
 • Popławska W (2006) Przyczyny pogarszania jakości surowca olejarskiego. Szkolenie „Dobra jakość nasion rzepaku z plantacji produkcyjnych”, 8-10
 • Popławska W, Szała L, Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I (2006) Genetyczna i hodowlana ocena linii podwojonych haploidów z genem restorerem dla systemu CMS ogurau rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Rozprawy i Monografie IGR PAN, nr 6 „Haploidy i linie podwojonych haploidów w genetyce i hodowli roślin” 151-157
 • Spasibionek S (2006) New mutants of winter rapeseed (Brassica napus L.) with changed fatty acid composition. Plant Breeding 125:259-267
 • Starzycki M, Starzycka E, Jędryczka M, Irzykowski W, Pszczoła J (2006) Identyfikacja i porównanie patogeniczności gatunków Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not. i Leptosphaeria biglobosa (Shoemaker i Brun) po inokulacji rzepaku ozimego w warunkach polowych i laboratoryjnych. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 27/1:51-62
 • Troczyńska J, Drozdowska L, Cegielska-Taras T (2006) Wykorzystanie zarodków mikrosporowych rzepaku ozimego do modyfikacji aktywności mirozynazy in planta. Rozprawy i Monografie IGR PAN, nr 6 „Haploidy i linie podwojonych haploidów w genetyce i hodowli roślin” 139-150
 • Walkowiak M, Piotrowska A, Cegielska-Taras T (2006) Kultura izolowanych mikrospor lnu oleistego (Linum usitatissimum). Rozprawy i Monografie IGR PAN Nr 6 „Haploidy i linie podwojonych haploidów w genetyce i hodowli roślin” 127-130
 • Wałkowski T (2006) Plantacja po zimie. Agroenergetyka 2:14-15
 • Wałkowski T (2006) Redakcja monografii „Rzepak Jary”. IHAR, Poznań
 • Wałkowski T (2006) Rzepak dobrze rokuje. Nowoczesna Uprawa 11/1:16-18
 • Wałkowski T (2006) Rzepak jak się patrzy. Dobra jakość nasion rzepaku z plantacji produkcyjnych. Nasz Rzepak 11:56-60
 • Wałkowski T (2006) Rzepak po zimie. Ocena przezimowania rzepaku i zabiegi pielęgnacyjne na plantacjach. Rolnik Dzierżawca 3:92-94
 • Wałkowski T (2006) Technologia uprawy rzepaku. Zagrożenia dla jakości. Materiały konferencyjne „Rzepak rośliną przyszłości – nowoczesne elementy agrotechniki i ochrony”, Stare Pole, 07.03.2006, 5-24
 • Wałkowski T (2006) Uprawa roślin jarych po zaoranym rzepaku. Rolnik Dzierżawca 3:95-96
 • Wałkowski T (2006) Uprawa rzepaku żródłem energii odnawialnej. W: Rzepak – biopaliwa”, dodatek specjalny do Agroserwisu, wyd. 2, 24-30
 • Wałkowski T (2006) Uwaga na chwasty. Agroenergetyka 2:16-19
 • Wałkowski T (2006) Uwarunkowania produkcji rzepaku w regionie południowo-zachodniej Polski. Aneks do: Rzepak ozimy. Proekologiczna technologia uprawy, IHAR, Poznań, 169-176
 • Wałkowski T (2006) Vyznam horczice bile (Sinapis alba L. ssp. alba) piestowane jako strniskowa meziplodina. Sbornik: Prosperujici olejniny. Praha 99-104
 • Wałkowski T (2006) Właściwości fizyczne, biologiczne i skład chemiczny oraz wymagania jakościowe dla nasion rzepaku jako surowca. Szkolenie „Dobra jakość nasion rzepaku z plantacji produkcyjnych”, 1-7
 • Wałkowski T (2006) Wpływ czynników siedliskowych, genetycznych i agrotechnicznych kształtujących wielkość i jakość plonu. Specjalny dodatek do dwutygodnika Agroserwis
 • Wałkowski T (2006) Zaprawianie nasion rzepaku jarego. Nasz Rzepak 10:32
 • Wałkowski T (2006) Zbiór nasion rzepaku jarego. Nasz Rzepak 11:38-43
 • Wałkowski T (2006). Zwalczanie chwastów. Zabiegi pielęgnacyjne i ochronne na plantacjach rzepaku jarego. Rolnik Dzierżawca, 3:100-102
 • Wałkowski T, Bartkowiak-Broda I, Krzymański J, Mrówczyński M, Korbas M, Paradowski A (2006) Rzepak Ozimy – Proekologiczna technologia uprawy. IHAR, Poznań
 • Wałkowski T, Budzianowski G (2006) Piestowani jarnych olejnin w Polsku. Sbornik Ceska zemedelska univerzita Praha – Repka, mak, horczice, 140-145
 • Wielebski F (2006) Nawożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarką w zróżnicowanych warunkach glebowych. Część I. Wpływ na plon i elementy struktury plonu nasion. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 27/2:265-28
 • Wielebski F (2006) Nawożenie różnych typów odmian rzepaku ozimego siarką w zróżnicowanych warunkach glebowych. Część II. Wpływ na jakość i skład chemiczny nasion. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 27/2:283 298
 • Wójtowicz A, Stachecki S, Wójtowicz M (2006) Zastosowanie radiometru polowego do oceny wpływu zachwaszczenia na odbicie promieniowania elektromagnetycznego od łanu pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection – Postępy w Ochronie Roślin 46/2:703-706
 • Wójtowicz A, Wójtowicz M (2006) Application of spectral measurements to the assessment of potato plants infestation by phytophthora infestans, the causal agent of potato late blight. Journal of Plant Protection Research 46/1:85-95
 • Wójtowicz M, Jajor E (2006) Wpływ nawożenia azotowego na skład chemiczny nasion pięciu odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 27/1:31-44
 • Wójtowicz M, Popławska W (2006) Perspektywy roślin oleistych. Agroserwis 14(341):11-12
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A (2006) Wpływ pielęgnacji chemicznej na plonowanie odmian maku. Progress in Plant Protection – Postępy w Ochronie Roślin 46/2:699-702

Lista pozostałych publikacji (sprzed roku 2006) dostępna jest w niniejszym spisie - spis publikacji zespołu 1991-2009.