Konferencja 2020

XXXV Konferencja Naukowa

ROŚLINY OLEISTE
POSTĘPY W GENETYCE, HODOWLI, TECHNOLOGII
I ANALITYCE LIPIDÓW

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terytorium Polski, zmuszeni jesteśmy do odwołania XXXV Konferencji Naukowej „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów” planowanej w dniach 19-20 maja 2020r.
Jeśli możliwa będzie organizacja konferencji w terminie późniejszym odpowiednio wcześnie prześlemy zawiadomienia.
Komitet Organizacyjny

XXXV Konferencja Naukowa odbędzie się w dniach 19–20.05.2020 r., w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu, ul. Węgorka 20a.
Organizowana jest przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu, Zakład Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej ITŻPR, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Sekcję Chemii i Technologii Tłuszczów, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Termin zgłoszeń na konferencję jest przedłużony do dnia 1 kwietnia 2020.

Szanowni Państwo,

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z roślinami oleistymi w dziedzinie: hodowli, genetyki, biologii molekularnej, biotechnologii, fizjologii, biochemii, fitopatologii, technologii uprawy, organizacji produkcji i ekonomiki, technologii przerobu i przechowalnictwa, analityki lipidów, wartości biologicznej otrzymywanych produktów oraz biopaliw.

W trakcie konferencji planowane są wykłady zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy. Przewidujemy przedstawienie wyników badań w formie referatów (30 min), krótkich doniesień naukowych (15 min) i plakatów prezentowanych w sześciu sekcjach:

  • genetyka i hodowla,
  • biotechnologia i biologia molekularna,
  • agrotechnika,
  • choroby i szkodniki,
  • metody analityczne i technologia przerobu,
  • wartość biologiczna oleju i śruty.

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z tytułem pracy, wskazaniem formy prezentacji i propozycją kwalifikacji do odpowiedniej sekcji prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: mogrod@nico.ihar.poznan.pl lub pocztą na adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań. Ze względów organizacyjnych Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji.

„Materiały Konferencyjne”, które będą zawierać obszerne streszczenia w języku polskim i angielskim wszystkich prac zgłoszonych na Konferencję umieszczone będą na stronie internetowej www.ihar.poznan.pl. oraz w formie elektronicznej dla uczestników Konferencji. Streszczenia w języku angielskim, po konferencji będą udostępnione na stronie European Federation for the Science and Technology of Lipids.
W związku z tym prosimy o terminowe przesłanie streszczeń zgodnie z załączonym wzorem. Streszczenia prosimy przesyłać w edytorze tekstu Word. Organizatorzy nie przewidują korekty językowej przysłanych materiałów.

Terminy

01.04.2020 r. — zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tytułem pracy oraz proponowaną formę prezentacji

01.04.2020 r. — przesłanie streszczeń w języku polskim i angielskim

15.04.2020 r. — wysłanie II komunikatu wraz z programem konferencji (wszystkim, którzy przyślą zgłoszenie udziału w konferencji)

do 15.04.2020 r. — opłata konferencyjna za udział — 700 zł + 23% VAT
opłata dla członków Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów—600 zł + 23% VAT
opłata dla doktorantów — 350 zł + 23% VAT

od 16.04.2020 r. — 800 zł + 23% VAT

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w obradach,
  • „Materiały Konferencyjne” w formie elektronicznej,
  • lunch, kawa, herbata w przerwie,
  • udział w spotkaniu towarzyskim w dniu 19.05.2020 r.

Opłatę prosimy dokonać przelewem na konto:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu
Bank Millennium, konto nr 48 1160 2202 0000 0000 5809 8187
z dopiskiem „Konferencja 2020” i podaniem nazwisk osób, za które zapłacono.

Noclegi
Proponujemy rezerwację miejsc w pokojach w hotelu IOR przy Centrum Kongresowym w Poznaniu, ul. Węgorka 20a.

Adres:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, ul. Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań
Telefon: 61 823 37 21, 61 846 42 32
E-mail: mogrod@nico.ihar.poznan.pl

Pliki do pobrania

Komunikat I

Karta zgłoszenia

Wzór streszczenia