Publikacje Oddziału Poznańskiego IHAR
z lat 2015 - 2016

Spis publikacji i prac Oddziału Poznańskiego IHAR-PIB, jak również publikacji będących efektem ogólnopolskich badań koordynowanych przez Zakład, które ukazały się po roku 2015.

Rok 2016

 • Bartkowiak-Broda I (2016) Nowe kierunki hodowli warunkiem wzrostu znaczenia rzepaku jako rośliny oleisto-białkowej. Rzepak. Integrowana produkcja. Poradnik dla producentów. Specjalny dodatek do dwutygodnika Agro Serwis. Wydanie siódme: 10-15. ISBN 978-83-939669-5-0.
 • Bartkowiak-Broda I, Rudzińska M, Piętka T, Ogrodowczyk M (2016) Variability of phytosterol content in oil of white mustard (Sinapis alba L.). V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016r. Abstract: 299.
 • Bartkowiak-Broda I, Rudzińska M, Radziejewska-Kubzdela E, Piętka T, Michalski K (2016) Variability of phytosterol content in oil of white mustard (Sinapis alba L.). 20th EUCARPIA General Congres 29 Aug-01 Sep 2016 Zürich, Szwajcaria. Abstracts: 280.
 • Bartkowiak-Broda I, Rudzińska M, Radziejewska-Kubzdela E, Piętka T, Michalski K (2016) Olej gorczycy białej (Sinapis alba L.) bogatym źródłem fitosteroli. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 135-136.
 • Cegielska-Taras T, Szała L, Nogala-Kałucka M, Siger A (2016) The variation of bioactiv compounds in black and yellow seeds of winter oilseed rape (Brassica napus L.). 20th EUCARPIA General Congres 29 Aug-01 Sep 2016 Zürich, Szwajcaria. Abstracts: 282.
 • Cegielska-Taras T, Szała L, Nogala-Kałucka M, Siger A (2016) Study of variation of tocochromanol and phytosterol contents in black and yellow seeds of Brassica napus L. doubled haploid populations. Acta Scientarum Polonorum Technologia Alimentaria 15(3): 321-332.
 • Dobrzycka A, Wolko J, Bocianowski J, Nowosad K (2016) Charakterystyka zmienności fenotypowej linii DH oraz mieszańców rzepaku ozimego (Brassica napus L.) pod względem cech struktury plonu. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 60-61.
 • Dobrzycka A, Wolko J, Bocianowski J, Nowosad K (2016) Phenotypic variation of yield related traits in DH lines and hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 37: 37-52.
 • Dobrzycka A, Wolko J, Gacek K, Bayer PE (2016) Badania asocjacyjne całego genomu (GWAS, Genome Wide Association Study) w celu poszukiwania markerów zawartości tłuszczu, białka i włókna w nasionach rzepaku ozimego (Brassica napus L.). XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 78-79.
 • Gacek K, Bayer F, Bartkowiak-Broda I, Szała L, Bocianowski J, Edwards D, Batley J (2016) Genome-wide association study of genetic control of seed fatty acid biosynthesis in Brassica napus. Frontiers in Plant Science. DOI:10.3389/fpls.2016.02062, 2017. 7: 2062.
 • Gacek K, Michalski K, Bartkowiak-Broda I, Bocianowski J, Bayer FE, Edwards D, Batley J (2016) Analiza asocjacji całego genomu (Genome Wide Association Study GWAS) w celu poznania podstaw genetycznych regulacji zawartości kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku (Brassica napus L.). XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 27-28.
 • Gołębiowska K, Boros D, Bartkowiak-Broda I (2016) Charakterystyka chemiczna śruty otrzymanej z najnowszych genotypów czarno i żółtonasiennych rzepaku ozimego. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 119-122.
 • Jajor E, Mrówczyński M, Bartkowiak-Broda I, Broniarz J, Danielewicz J, Dobrzycka A, Dworzańska D, Fiedler Ż, Gorzała G, Horoszkiewicz-Janka J, Kierzek R, Korbas M, Matyaszczyk E, Mikołajczyk K, Matysiak K, Muśnicki Cz, Obst A, Perek A, Paradowski A, Pruszyński G, Przybył J, Wachowiak H, Wałkowski T, Węgorek P, Wielebski F, Wójtowicz M, Zamojska J (2016) Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego oraz jarego dla doradców. Opracowanie zbiorowe pod redakcją: Jajor E. i Mrówczyńskiego M. Wyd. IOR Poznań. ISBN 978-83-64655-18-0 – brak danych (ilość stron, arkuszy wyd., strony artykułu).
 • Kamiński P, Podwyszyńska M, Starzycki M, Starzycka-Korbas E (2016) Interspecific hybridisation of cytoplasmic male-sterile rapeseed with Ogura cytoplasm and Brassica rapa var. pekinensis as a method to obtain male-sterile Chinese cabbage inbred lines. Euphytica 208(3): 519–534.
 • Liersch A, Bocianowski J, Woś H, Szała L, Sosnowska K, Cegielska-Taras T, Nowosad K, Bartkowiak-Broda I (2016) Assessment of genetic relationships in breeding lines and cultivars of Brassica napus and their implications for breeding winter oilseed rape. Crop Science 56(4): 1540-1549.
 • Liersch A, Mikołajczyk K, Popławska W, Spasibionek S, Cegielska –Taras T, Bocianowski J, Nowakowska J, Bartkowiak-Broda I (2016) AFLP and STR markers – a valuable tool for genetic diversity analysis of winter rapeseed (B. napus L.). V Polski Kongres Genetyki Łódź 19-22.09.2016 r. Abstract: 319.
 • Linkiewicz AM, Michalski K, Sowa S (2016) Gene editing of the dormancy-specific loci in Arabidopsis by TALENT induced mutagenesis. V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016r. Abstracts: 294.
 • Matuszczak M, Spasibionek S, Tokarczuk I (2016) PCR conditions for testing of winter oilseed rape DNA with the use of two specific dominant SCAR markers for BnaA.FAD2 gene mutations. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 37: 53-64.
 • Michalski K, Krzymański J (2016) NIR spectrometr calibration methods for measurement of glucosinolate content in seeds of double low rapeseed (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 37: 97-118.
 • Mikołajczyk K (2016) Analizy genotypu i fenotypu nowej generacji w nowoczesnej hodowli roślin – wybrane zagadnienia z 20. Kongresu EUCARPIA, 29.08-01.09.2016r., Szwajcaria. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops 37: 119-124.
 • Mikołajczyk K, Dabert M, Karłowski WM, Bocianowski J, Nowakowska J, Spasibionek S, Popławska W, Liersch A, Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I (2016) Analizy molekularne w programach hodowli rzepaku ozimego w IHAR-PIB Oddział Poznań. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 25-27.
 • Mikołajczyk K, Dabert M, Spasibionek S, Bocianowski J, Nowakowska J, Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I (2016) Marker assisted breeding of winter oilseed rape lines (Brassica napus L.) with changed seed oil fatty acid composition. 20th EUCARPIA General Congres 29 Aug-01 Sep 2016 Zürich, Szwajcaria. Abstracts: 272.
 • Mikołajczyk K, Nowakowska J, Bocianowski J, Liersch A, Popławska W, Spasibionek S, Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I (2016) Assessment genetic diversity among oilseed rape (Brassica napus L.) cultivars using single locus microsatellite markers. 20th EUCARPIA General Congres 29 Aug-01 Sep 2016 Zürich, Szwajcaria. Abstracts: 293.
 • Nowakowski M, Skonieczek P, Matyka Ł, Żurek M, Piętka T Plon biomasy oraz wpływ wybranych linii i odmian gorczycy białej na populację Heterodera schachtii. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 101-102.
 • Nowosad K, Liersch A, Popławska W, Bocianowski J (2016) Genotype by environment interaction for seed yield in rapeseed (Brassica napus L.) using additive main effects and multiplicative interaction model. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 59.
 • Nowosad K, Liersch A, Popławska W, Bocianowski J (2016) Genotype by environment interaction for oil content in winter oilseed rape (Brassica napus L.) using AMMI model. V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016r. Abstracts: 321.
 • Nowosad K, Liersch A, Popławska W, Bocianowski J (2016) Genotype by environment interaction for seed yield in rapeseed Brassica napus L.) using additive main effects and multiplicative interaction model. Euphytica, 208(1): 187-194.
 • Piekarczyk J, Wójtowicz A, Ratajkiewicz H, Wójtowicz M (2016) Wpływ żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) na charakterystyki spektralne kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum). 56. Sesja Naukowa IOR 11-12 lutego 2016. Streszczenia: 133.
 • Rybiński W, Święcicki W, Bocianowski J, Barzyk P, Börner A, Starzycka E, Starzycki M (2016) Variability of fat content and fatty acids profiles in seeds of white lupin (Lupinus albus L.) collection. Legum Conference, Troja, Portugalia 11-14.10.2016. Book Abstracts: 98.
 • Siger A, Gawrysiak-Witulska M, Bartkowiak-Broda I (2016) Antioxidant (Tocopherol and Canolol) content in rapeseed oil obtained from roasted yellow-seeded Brassica napus. J. Am. Oil Chem. Soc. 94: 37-46 (2017). DOI: 10.1007/s 11746-016-2921-7.
 • Siger A, Nogala-Kałucka M, Szała L, Cegielska-Taras T (2016) Badania nad zmiennością związków o właściwościach przeciwutleniających lipofilnych i hydrofilnych w nasionach nowych linii hodowlanych rzepaku. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 32-35.
 • Sosnowska K, Liersch A, Bocianowski J, Szała L, Mikołajczyk K, Cegielska-Taras T (2016) Study of the developmentof distinct gene pools in Brassica napus L. V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016r. Abstracts: 317.
 • Sosnowska K, Szała L, Cegielska-Taras T (2016) Phenotypic variability of resynthesized oilseed rape (Brassica napus L.). 20th EUCARPIA General Congres 29 Aug-01 Sep 2016 Zürich, Szwajcaria. Abstracts: 298.
 • Spasibionek S, Matuszczak M, Krótka K, Piętka T, Krzymański J (2016) Możliwości dalszego obniżenia zawartości glukozynolanów w nasionach rzepaku podwójnie ulepszonego (Brassica napus L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 37: 21-36 DOI:10.5604/12338273
 • Spasibionek S, Piętka T, Krótka K, Krzymański J (2016) Możliwości dalszego obniżania zawartości glukozynolanów w nasionach rzepaku podwójnie ulepszonego (Brassica napus L.). XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 63-67.
 • Starzycka-Korbas E, Starzycki M, Rybiński W (2016) Test Williamsa i jego modyfikacja w badaniach nad odpornością rzepaku Brassica napus L. na porażenie powodowane przez patogeny z rodzaju Leptosphaeria sp. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 93-94.
 • Starzycka-Korbas E, Starzycki M, Rybiński W, Dabert M (2016) Analysis of pathogen populations occurring in oilseed rape using DNA sequencing techniques ITS. Proceedings: 681.
 • Starzycka-Korbas E, Starzycki M, Rybiński W, Kamiński P (2016) Porównanie odporności siewek mieszańców międzygatunkowych in vitro oraz roślin in vivo po inokulacji patogenami Leptosphaeria sp. i Alternaria sp. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 94-96.
 • Starzycki M, Starzycka-Korbas E, Żebrowski J (2016) Badania metabolomu roślin rzepaku Brassica napus L. zmutowanych pod wpływem pierwotnego porażenia fitoplazmami. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 50-51.
 • Szała L, Sosnowska K, Kozłowska K, Piętka T, Cegielska-Taras T (2016) The development of homozygous lines of open-pollinated and self-incompatible white mustard plants (Brassica hirta L.). V Polski Kongres Genetyki, Łódź, 19-22.09.2016r. Abstracts: 318.
 • Szała L, Sosnowska K, Popławska W, Liersch A, Olejnik A, Kozłowska K, Bocianowski J, Cegielska-Taras T (2016) Development of new restorer lines for CMS ogura system with the use of resynthesized oilseed rape (Brassica napus L.) – Breeding Science 66(4): 516-521.
 • Szała L, Wójtowicz M, Sosnowska K, Cegielska-Taras T (2016) Effect of in vitro and in vivo colchicine treatment on efficient production of doubled haploid plants of oilseed rape. 20th EUCARPIA General Congres 29 Aug-01 Sep 2016 Zürich, Szwajcaria. Abstracts: 301.
 • Święch E, Raj S, Pastuszewska B, Taciak M, Bartkowiak-Broda I, Smulikowska S (2016) Agricultural and Food Science 25(2): 99-110.
 • Walkowiak M, Silska G, Michalski K, Praczyk M (2016) Charakterystyka kolekcji lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) zróżnicowanego pod względem zawartości tłuszczu i składu kwasów tłuszczowych w oleju z nasion. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 71-72.
 • Walkowiak M, Michalski K, Krótka K (2016) Wysokomorfinowe linie maku oleistego (Papaver somniferum L.). XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 74-75.
 • Wałkowski T (2016) Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od wzrastajacych dawek azotu stosowanych na glebie nie wapnowanej i wapnowanej w warunkach siedliskowych województwa podlaskiego. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 81-82.
 • Wałkowski T (2016) Stan przezimowania i poziom plonowania odmian rzepaku w Polsce w sezonie wegetacyjnym 2015/2016.; Hluk 23-24. 11. 2016. 33 vychodnocovaci seminar: „System vyroby repki” - Sbornik ISBN 978-80-87065-69-3; ss 39-44
 • Wałkowski T (2016) Riziko vymrzani repky ozime v Polsku. Sbornik conference s mezinarodni ucasti Prosperujici olejniny: 43-46. Wyd. CZU Praha. 227 stron, ISBN 978-80-213-2693-4; 0,4 ark. wyd.
 • Wałkowski T, Bartkowiak-Broda I (2016) Influence of winter oilseed rape sowing rate reduction on the changes in density of plants on production plantations, their overwintering and yields. ss.73-80 [W:] 19th Cold Hardiness Seminar in Poland. Wyd. Institute Dendrolofy PASS Kórnik 205 strony. ISBN 978-83-60591-13-0: 73-80; 0,5 ark. wyd.
 • Wielebski F, Wójtowicz M, Spasibionek S (2016) Plon i struktura plonu nasion jasno i ciemnonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.) w reakcji na nawożenie azotem i siarką. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 84-85.
 • Wielebski F, Wójtowicz M, Spasibionek S (2016) Wpływ nawożenia azotem i siarką oraz zagęszczenia roślin na zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w oleju jasno i ciemnonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.). XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 86-87.
 • Wielebski F, Wójtowicz M, Spasibionek S (2016) Wpływ gęstości siewu i warunków siedliskowych na plon nasion oraz cechy morfologiczne i elementy struktury plonu żółto i brązowonasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatissimum L.). Fragm. Agron. 33 (3): 124–133.
 • Wielebski F, Wójtowicz M, Spasibionek S (2016) Wpływ nawożenia azotem i siarką na plonowanie żółto i brązowo nasiennych odmian lnu oleistego (Linum usitatis-simum L.). Fragm. Agron. 33 (4): 134-144.
 • Wojciechowski A, Niemann J, Bartkowiak-Broda I, Piętka T, Kolan K, Niemczyk A (2016) Ocena samoniezgodności i zgodności krzyżowej wybranych odmian i ekotypów czterech gatunków gorczyc (Brassicaceae) na podstawie obserwacji łagiewek pyłkowych i wiązania nasion. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 28-30.
 • Wójtowicz M, Jajor E, Wójtowicz A, Korbas M, Wielebski F (2016) Wpływ ochrony przed patogenami na plonowanie odmian rzepaku ozimego w warunkach wysokiego poziomu nawożenia azotem. XXXIII Konferencja Naukowa „Rośliny Oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów”. Poznań 5-6.04.2016. Streszczenia: 82-84.
 • Wójtowicz A, Jajor E, Wójtowicz M, Pasternak M, Korbas M (2016) Wpływ temperatury na rozwój grzybni i liczebność sklerot Sclerotinia sclerotiorum - sprawcy zgnilizny twardzikowej. 56. Sesja Naukowa IOR 11-12 lutego 2016. Streszczenia: 64.
 • Wójtowicz M, Wielebski F (2016) Reakcja rzepaku na warunki wilgotnościowe oraz znaczenie zabiegów agrotechnicznych i prac hodowlanych w przeciwdziałaniu efektom niedoboru opadów [W:] Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie. Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów. 296 stron. ISBN 978-83-88082-18-3: 287-296; 0,7 ark. wyd.
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A, Piekarczyk J (2016) Application of remote sensing methods in agriculture. Communications in Biometry and Crop Science 11(10); 31–50.
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A, Wielebski F (2016) Skuteczność ochrony maku siewnego (Papaver somniferum L.) mieszaniną tembotrionu i fluroksypyru. 56. Sesja Naukowa IOR 11-12 lutego 2016. Streszczenia: 147-148.
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A, Wielebski F (2016) Efficacy of weed control for opium poppy (Papaver somniferum L.) with mixture of tembotrione and fluroxypyr. Journal of Plant Protection Research 56 (2): 149-156.
 • Wójtowicz A, Jajor E, Wójtowicz M, Pasternak M (2016) Wpływ temperatury na wzrost grzybni i liczebność sklerocjów Sclerotinia sclerotiorum – grzyba powodującego zgniliznę twardzikową. Progress in Plant Protection 56(2): 241-244.
 • Wójtowicz A, Wójtowicz M, Sigvald R, Pasternak M (2016) Predicting the effects of climate change on latency period of wheat leaf rust in western Poland. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science 67(3): 223-234 (2017)., DOI: 10.1080/09064710.2016.1248481

Rok 2015

 • Babula-Skowrońska D, Ludwików A, Cieśla A, Olejnik A, Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I, Sadowski J (2015) Involvement of genes encoding ABI1 protein phosphatases in the response of Brassica napus L. to drought stress. Plant Molecular Biology 88(4-5): 445–455
 • Cegielska-Taras T, Kozłowska K, Piętka T, Bartkowiak-Broda I (2015) In vitro culture of isolated microspores and plant regeneration of white mustard syn. yellow mustard (Sinapis alba syn. Brassica hirta). 14 International Rapeseed Congress Saskatoon, Canada, Abstracts: 193
 • Cegielska-Taras T, Szała L, Matuszczak M, Babula-Skowrońska D, Mikołajczyk K, Popławska W, Sosnowska K, Hernacki B, Olejnik A, Bartkowiak-Broda I (2015) Doubled haploid as a material for biotechnological manipulation and a modern tool for breeding of oilseed rape (Brassica napus). BioTechnologia –96 (1): 7-18
 • Cegielska-Taras T, Szała L, Sosnowska K, Olejnik A, Popławska W, Matuszczak M, Mikołajczyk K, Hernacki B, Bartkowiak-Broda I (2015) Doubled haploid as a material for biotechnological manipulation and a modern tool for breeding of oilseed rape (Brassica napus L.) XIV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin - Strukturalne, fizjologiczne i molekularne podstawy różnicowania roślin. Poznań 14-17.09.2015r. Biotechnologia 96(1):53
 • Gawrysiak-Witulska M, Rudzińska M, Siger A, Bartkowiak-Broda I (2015) A hihg drying temperature causes degradation of sterols and tocopherols in yellow-seeded Brassica napus oils. Eur. J. Lipid Sci. Technol 117: 483-490
 • Hawliczek-Strulak A, Bartoszewski G, Korzeniewska A, Delourme R, Bartkowiak-Broda I, Niemirowicz-Szczyt K (2015) PPR-B31:a new maintainer allele in the male-fertility restorer gene of radish (Raphanus sativus) Ogura cytoplazma. Plant Breeding 134: 557-563. DOI:10.1111/pobr.12303
 • Hernacki B, Mikołajczyk K, Bartkowiak-Broda I (2015) Molecular analysis of yellow-seeded winter rapseed (B. Napus L. var. oleifera). 14th International Rapeseed Congress Saskatoon, Kanada 05-09.07.2015 r. Abstracts:188.
 • Kaczmarek Z, Woś H, Adamska E, Adamski T, Biliński R, Budzianowski G, Mańkowski Ł, Majchrzak E, Woś J, Cegielska-Taras T, Szała L, Trzeciak R (2015) Ocena struktury interakcji GE efektów głównych form rodzicielskich rzepaku ozimego na podstawie obserwacji ich mieszańców w serii doświadczeń jednopowtórzeniowych z wzorcami. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nauka dla hodowli i roślin uprawnych. Zakopane 02-06.02.2015 r. Streszczenia: 235-236
 • Kaczmarek Z, Woś H, Adamska E, Adamski T, Biliński R, Budzianowski G, Mańkowski Ł, Majchrzak E, Woś J, Szała L, Cegielska-Taras T, Trzeciak R (2015) Ocena linii rodzicielskich rzepaku ozimego na podstawie plonu mieszańców z niekompletnego układu krzyżowania. Biuletyn IHAR 277:45-59
 • Kamiński P, Podwyszyńska M, Starzycki M, Starzycka-Korbas E (2015) Interspecific hybridisation of cytoplasmic male-sterile rapeseed with Ogura cytoplasm and Brassica rapa var. pekinensis as a method to obtain male-sterile Chinese cabbage inbred lines. Euphytica vol. 206, No. 3
 • Liersch A, Popławska W, Bocianowski J, Spasibionek S, Pietka T, Matuszczak M, Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I, Mikolajczyk K (2015) Phenotypic and molecular characterization of winter oilseed rape germplasms collected at the IHAR-NRI, Poznań, Poland. 14th International Rapeseed Congress, 05-09.07.2015, Saskatoon, Kanada, Abstract: 243
 • Rybiński W, Bańda M, Bocianowski J, Börner A, Starzycki M, Szot B (2015) Estimation of mechanical properties of seeds of common vetch accessions (Vicia sativa L.) and their chemical composition. Genetic Resources and Crop Evolution 2015, Vol. 62, 3, 361-375
 • Rybiński W, Starzycka E, Bocianowski J, Starzycki M (2015) Zmienność cech użytkowych w kolekcji z rodzaju Lathyrus na przykładzie lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) i pokrewnych gatunków. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nauka dla hodowli i roślin uprawnych. Zakopane 02-06.02.2015 r. Streszczenia: 349-350
 • Siger A, Gawrysiak-Witulska M, Bartkowiak-Broda I, Rudzińska M (2015) Canolol content in cold-presses rapeseed oil obtained from roasted yellow-seeded Brassica napus. 13th Euro Fed Lipid Congress. Florence, Italy 27-30.09.2015. Book of Abstracts: 323.
 • Siger A, Michalak M, Cegielska-Taras T, Szała L, Lembicz J, Nogala-Kałucka M (2015) Genotype and environment effects on tocopherol and plastochromanol-8 contents of winter oilseed rape doubled haploid lines derived from F1 plants of the cross between yellow and black seeds. Industrial Crops and Products 65: 134-141
 • Spasibionek S, Mikołajczyk K, Piętka T, Matuszczak M, Bartkowiak-Broda I (2015) The use of a new gene pool for obtaining forms of winter oilseed rape (Brassica napus L.) with changed quality characteristics. 14th International Rapeseed Congress, 05-09.07.2015, Saskatoon, Kanada, Abstract: 282
 • Starzycka-Korbas E, Starzycki M, Rybiński W, Łyczko L (2015) Reducing plant infection caused by Alternaria sp., Leptosphaeria sp. after using EM preparation on yellowseed forms of B. napus obtained in vitro "interspecific hybrids". III International Symposium on Postharvest Pathology: Using Science to Increase Food Availability”, Bari (Italy), June 7-11, 2015. Abstracts: 162
 • Starzycki M, Starzycka-Korbas E (2015) Zastosowanie najnowszych metod badawczych w biotechnologii rolniczej. III Kongres Nauk Rolniczych. Warszawa, 10.09.2015; Streszczenia: 184-185
 • Szała L, Cegielska-Taras T, Adamska E, Kaczmarek Z (2015) Agronomic and seed quality traitsof DH populations of winter oilseedrape obtained from reciprocal crosses between black- and yellow-seeded DH line. 14th International Rapeseed Congress Saskatoon, Kanada 05-09.07.2015 r. Abstracts: 288
 • Szała L, Cegielska-Taras T, Adamska E, Kaczmarek Z (2015) Ocena interakcji fenotypowo-środowiskowej plonu nasion populacji linii DH rzepaku ozimego otrzymanych z mieszańców F1 krzyżowania odwrotnego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 36: 97-114.
 • Szała L, Kaczmarek Z, Adamska E, Cegielska-Taras T (2015) The assessment of winter oilseed rape DH lines using uni- and multivariate methods of quantitative genetics and mathematical methods. BioTechnologia – 96 (2): 171-177
 • Szała L, Sosnowska K, Popławska W, Liersch A, Bocianowski J, Bartkowiak-Broda I, Cegielska-Taras T (2015) Introgression of resynthesized Brassica napus L. into parental lines of winter oilseed rape F1 hybrids. 14th International Rapeseed Congress Saskatoon, Kanada 05-09.07.2015 r. Abstracts: 287
 • Szała L, Sosnowska K, Popławska W, Liersch A, Bocianowski J, Bartkowiak-Broda I, Cegielska-Taras T (2015) Wykorzystywanie resyntetyzowanych linii DH w hodowli mieszańcowej rzepaku ozimego. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Nauka dla hodowli i roślin uprawnych. Zakopane 02-06.02.2015 r. Streszczenia: 83-85
 • Wałkowski T (2015) Gorczyca biała na poplon ścierniskowy. Wiadomości Rolnicze. PODR Szepietowo 12: 10-11
 • Wałkowski T (2015) Plonowanie rzepaku ozimego w zależności od klasy bonitacyjnej gleb. Prosperující olejniny Praga 08-09.12.2015r. Sborník: 18-22
 • Wałkowski T (2015) Produkcja rzepaku w Polsce w sezonie wegetacyjnym 2014/2015. 32 vychodnocovaci seminar „System vyroby repky. System vyroby slunecnice” 25-26.11.2015 Hluk, Czechy. Sbornik: 113-116. ISBN 978-80-87065-64-8
 • Wałkowski T (2015) Rzepak ozimy. Rozdział 8 do książki: Szkody łowieckie - 1,3 ark. wyd.: 99-111. Oficyna Wydawnicza Forest ISBN 978-83-60450-62-8
 • Wałkowski T, Bartkowiak-Broda I (2015) The effect of limiting of winter oilseed rape sowing rate on changes the density of plants on production plantations, their overwintering and yield. 19th Cold Hardiness Seminar in Kórnik, Poland 29-30.09.2015 :18
 • Wielebski F (2015) Rola siarki w ilości i jakości plonu rzepaku. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 36:39-59
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A (2015) Skuteczność chwastobójcza herbicydów w ochronie maku siewnego (Papaver somniferum L.). 55 Sesja Naukowa IOR-PIB. Poznań 12-13.02.2015 r. Streszczenia: 135-136
 • Wójtowicz M, Wójtowicz A (2015) Skuteczność chwastobójcza herbicydów w ochronie maku siewnego (Papaver somniferum L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops 36:69-84