Bibliografia polskich publikacji na temat roślin oleistych
z lat 1951 - 1990

Spis publikacji zebrany przez prof. dr. hab.
Jana Krzymańskiego

Polskie publikacje na temat roślin oleistych są bardzo rozproszone i zróżnicowane. Aby ułatwić zadanie poszukującym starano się zestawić możliwie kompletny ich spis obejmujący okres od 1951 roku. Rok ten nie jest przypadkowy - utworzone zostały wówczas Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, a w nich Zakłady Roślin Oleistych. Spowodowało to systematyczne pojawianie się prac i publikacji poświęconych roślinom oleistym. Poczatkowo autorami byli głównie pracownicy tych Zakładów. Później, po powołaniu Ogólnokrajowych Zespołów Badawczych, zespół autorów ulegał stopniowo znacznemu rozszerzaniu.

Spis ten jest dostępny do ściągnięcia - bibliografia publikacji 1951-1990. Wyszukiwania w spisie można dokonywać po nazwiskach autorów lub słowach kluczowych, używając skrótu "Ctrl + F".

Autorzy bibliografii starali sie zebrać wszystkie dostępne im publikacje, tym niemniej mogą zdarzyć się pozycje nieobjęte tym spisem. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków. Możliwe jest uzupełnianie spisu elektronicznego.