Jednostki naukowe Oddziału Poznańskiego IHAR-PIB

Kierownik Oddziału

dr hab. Katarzyna Mikołajczyk
Zastępca kierownika: dr hab. Alina Liersch

Zakład Roślin Oleistych

Zespół Genetyki i Hodowli

Lider zespołu: dr hab. Stanisław Spasibionek

  • dr hab. Alina Liersch
  • dr hab. Marek Wójtowicz
  • dr Elżbieta Starzycka-Korbas
  • mgr inż. Magdalena Walkowiak
  • Katarzyna Śliwińska
  • Pracownicy polowi:
  • Sławomir Hoffa
   Jacek Kwiatek

Zespół Biotechnologii

Lider zespołu: dr hab. Katarzyna Mikołajczyk

  • dr hab. Laurencja Szała
  • dr Marcin Matuszczak
  • dr Agnieszka Łopatyńska
  • dr Joanna Wolko
  • mgr Joanna Nowakowska
  • Katarzyna Kozłowska
  • mgr inż. Julia Żok

Zespół Biochemii

Lider zespołu: Mariola Ebertowska

  • dr Krzysztof Michalski
  • Czesława Fink
  • Justyna Karauda
  • mgr inż. Katarzyna Krzyżańska

Sekcja Administracyjno - Finansowa

  • mgr inż. Monika Zdziennicka, sekretariat
  • mgr Monika Grabowska, księgowość
  • Elżbieta Wypych, księgowość