Jednostki naukowe Oddziału Poznańskiego IHAR-PIB

Kierownik Oddziału

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel.: (61) 823 37 21,  823 35 31
fax: (61) 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl
sekretariat: postbox@nico.ihar.poznan.pl

Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel. (61) 823 37 21,  823 35 31
fax. (61) 823-38-71
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Genetyki i Hodowli Jakościowej

dr hab. Stanisław Spasibionek
tel. (61) 846 42 19
e-mail: sspas@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Heterozji

prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
tel. (61) 823 37 21,  823 35 31
e-mail: ibart@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Metod Hodowli Odpornościowej

dr hab. Michał Starzycki, prof. IHAR-PIB
tel. (61) 846 42 03, 846 42 04
e-mail: michals@nico.ihar.poznan.pl

Pracownia Kultur Tkankowych

prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
tel. (61) 846 42 05, 846 42 06
e-mail: tceg@nico.ihar.poznan.pl

Laboratorium Biochemiczne

dr Krzysztof Michalski
tel. (61) 846 42 07
e-mail: km@nico.ihar.poznan.pl

Samodzielna Pracownia Technologii Produkcji
Roślin Oleistych

dr Tadeusz Wałkowski
tel. (61) 846 42 12
e-mail: twalk@nico.ihar.poznan.pl

Sekcja Administracyjno-Finansowa