Zespół Biochemii

Skład osobowy

 • Lider zespołu: Mariola Ebertowska
  • dr Krzysztof Michalski
  • Czesława Fink
  • Justyna Karauda
  • mgr inż. Katarzyna Krzyżańska

Tematyka badań

 • Doskonalenie metod analiz biochemicznych do oceny jakości nasion roślin oleistych.
 • Analizy biochemiczne materiałów roślinnych z prac badawczych i hodowlanych.
 • Zastosowanie chromatografii gazowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej, magnetycznego rezonansu jądrowego, bliskiej podczerwieni do analiz zawartości tłuszczu, kwasów tłuszczowych, glukozynolanów, białka, włókna, morfiny.