Zespół Genetyki i Hodowli

Skład osobowy

 • Lider zespołu: dr hab. Stanisław Spasibionek
  • dr hab. Alina Liersch
  • dr hab. Marek Wójtowicz
  • dr Elżbieta Starzycka-Korbas
  • mgr inż. Magdalena Walkowiak

Tematyka badań

 • Badanie determinacji genetycznej ważnych cech użytkowych roślin oleistych.
 • Różnicowanie składu kwasów tłuszczowych rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego na drodze krzyżowań i mutagenezy.
    C18:1 [%] C18:2 [%] C18:3 [%]
  Forma niezmutowana „00” 64,1 18,2 10,4
  Mutant 10453, Typ HO 76,1 8,7 7,2
  Mutant 10464, Typ HO 76,6 8,8 7,4
  Mutant M681, Typ LL 61,0 27,5 2,8
  Mutanty o podwyższonej zawartości kwasu oleinowego (C18:1) i o obniżonej zawartości kwasu linolenowego (C18:3) w oleju nasion

 • Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego o podwyższonych parametrach jakościowych:

  Poletka selekcyjne

  • ekstremalnie niska zawartość glukozynolanów,
  • zróżnicowany skład kwasów tłuszczowych,
  • podwyższona zimotrwałość,
  • niska zawartość włókna – rzepak żółtonasienny.

  Nasiona rzepaku żółtonasiennego

 • Badanie wpływu zmienności genetycznej na efekt heterozji u rzepaku.
 • Badania nad liniami restorerami dla genowo-cytoplazmatycznej męskiej sterylności typu ogura u rzepaku ozimego.

  Obraz elektroforetyczny systemu izoenzymatycznego PGI-2 fosfoglukoizomeraza
  (EC. 5.3.1.9) dla roślin: A - męskopłodnych (Rfo Rfo), B - męskoniepłodnych (rfo rfo),
  C - męskopłodnych (Rfo rfo)

 • Wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli odmian mieszańcowych rzepaku na bazie genowo-cytoplazmatycznej męskiej sterylności CMS ogura.
 • Badania nad koegzystencją odmian rzepaku ozimego różniących się cechami jakościowymi.
 • Poszerzanie zmienności genetycznej gorczycy białej w celu otrzymania plennych odmian o różnych cechach jakościowych.
 • Badanie dziedziczenia zawartości tłuszczu i kwasów tłuszczowych lnu oleistego.
 • Prace nad otrzymaniem maku o zróżnicowanej zawartości alkaloidów.

 • Poszukiwanie źródeł odporności na porażenia rzepaku przez Leptosphaeria spp. i  Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.

  Rzepak odporny na porażenie przez Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not.,
  stadium konidialne Phoma lingam (Tode ex Fr.) Desm., u alloplazmatycznych form.

  Patogeny pochodzenia grzybowego Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (A)
  i Lepthosphaeria maculans (B) w warunkach naturalnych.

 • Zastosowanie krzyżowań międzygatunkowych w celu wprowadzenia odporności na patogeny do genotypu rzepaku.

 • Embriony mieszańców międzygatunkowych typu: B. oleracea x B. napus na pożywce B5 dwa tygodnie od zapylenia.

  Rośliny mieszańców międzygatunkowych z cytoplazmą kapusty pokolenia F5 w warunkach naturalnych.

 • Poszukiwanie odporności na patogeny w potomstwie uzyskanym z krzyżowań międzyodmianowych.
 • Ulepszanie metod testowania stosowanych do określenia odporności rzepaku na patogeny w warunkach laboratoryjnych i polowych.
 • Selekcja materiału hodowlanego rzepaku pod względem odporności na patogeny.
 • Badania molekularne patogenów i roślin.
 • Badania biologii patogenów.
 • Doskonalenie technologii produkcji rzepaku ozimego i jarych roślin oleistych (optymalizacja nawożenia, ochrona plantacji przed agrofagami, poprawa odporności łuszczyn na pękanie i ograniczenie strat podczas zbioru).
 • Opracowanie efektywnych i bezpiecznych dla środowiska technologii produkcji roślin oleistych na cele nieżywnościowe.
 • Ocena odporności nowych genotypów roślin oleistych na stresy biotyczne i abiotyczne.
 • Wdrażanie nowych odmian do produkcji.
 • Zastosowanie pomiarów spektralnych do oceny plonowania i rozwoju roślin oleistych.
 • Doskonalenie sposobów przekazu wyników badań naukowych dla doradców i praktyków poprzez prowadzenie warsztatów, szkoleń, działalność wydawniczą i upowszechnieniową.
 • Prowadzenie analiz ekonomicznych dotyczących oceny wybranych elementów i całych technologii uprawy roślin oleistych.
 • Współpraca z zakładami przemysłu tłuszczowego, wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego i rolniczymi instytutami badawczymi.