Spis recenzentów

Recenzenci tomu 37 – 2016 rok

 • dr hab. Jan Bocianowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zbigniew Broda – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Henryk Bujak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Mirosława Dabert – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zygmunt Kaczmarek – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jan Krzymański – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu
 • Juliusz Młodecki – Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
 • prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Piotr Kachlicki – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Nawracała – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Pniewski – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Recenzenci tomu 36 – 2015 rok

 • prof. dr hab. Tadeusz Adamski – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • prof. Dorota Bobrecka-Jamroz – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Henryk Bujak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Renata Gaj – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Jan Kaczmarek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Zygmunt Kaczmarek – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Bogusław Łapiński – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie
 • prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Nawracała – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Anna Podleśna – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach
 • dr hab. Franciszek Wielebski – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, Oddział w Poznaniu
 • dr Henryk Woś - Hodowla Roślin Strzelce Spółka z o.o., Grupa IHAR
 • dr hab. Marek Wójtowicz - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, Oddział w Poznaniu
 • prof. dr hab. Tadeusz Zając - Uniwersytet Przyrodniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Recenzenci tomu 35 – 2014 rok

 • dr hab. Jan Bocianowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr. hab. Henryk J. Czembor – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB
 • dr Mirosława Dabert – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Jan Kaczmarek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Lech Kempczyński – Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
 • prof. dr hab. Marcin Kozak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Teresa Lehman prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tomasz Pniewski – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Barbara Tomaszewska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zenon Woźnica – Zakład Podstaw Uprawy Roślin i Herbologii
 • prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci tomu 34 – 2013 rok

 • prof. dr hab. Tadeusz Adamski – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • dr Danuta Babula – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zbigniew Broda – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • mgr inż. Jacek Broniarz – COBORU w Słupi Wielkiej
 • prof. dr hab. Henryk Bujak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Anita Dobek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Mirosława Dabert – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Renata Gaj – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Dariusz Grzebelus – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • prof. dr hab. Grażyna Harasimowicz-Herman – Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Zygmunt Kaczmarek – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jan Kaczmarek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Zbigniew Karolewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr. hab. Karol Mińkowski – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
 • prof. dr hab. Ryszard Pisarski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Tomasz Pniewski – Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
 • dr Stanisław Ptasznik – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
 • dr Anna Przetakiewicz – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie
 • prof. dr hab. Daniela Rotkiewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Czesław Sadowski – Uniwersytet Przyrodniczo-Techniczny w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Jan Sadowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Beata Szymczyk – Instytut Zootechniki PIB w Krakowie
 • dr Piotr Toboła – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska – Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Zbigniew Weber – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Paweł Węgorek – Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu
 • dr Franciszek Wielebski – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Oddział w Poznaniu
 • dr Marek Wójtowicz – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB, Oddział w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński – SGGW w Warszawie

Recenzenci tomu XXXIII – 2012 rok

 • prof. dr hab. Jan Barciszewski – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań
 • dr Jan Bocianowski – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • prof. dr hab. Zbigniew Broda – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • prof. dr hab. Tadeusz Caliński – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras – IHAR-PIB Poznań
 • dr Mirosława Dabert – Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań
 • prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
 • prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka – IGR PAN Poznań
 • prof. dr hab. Marek Korbas – IOR-PIB Poznań
 • prof. dr hab. Marcin Kozak – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 • prof. dr hab. Krzysztof Krygier – SGGW Warszawa
 • prof. dr hab. Przemysław Mrozikiewicz – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Poznań
 • prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński – SGGW Warszawa
 • prof. dr hab. Barbara Pastuszewska – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN Jabłonna
 • prof. dr hab. Zbigniew Podkówka – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Tadeusz Praczyk – IOR-PIB Poznań
 • dr Ewa Rosiak – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa
 • dr Roman Rybacki – Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. Kruszwica
 • prof. dr hab. Jan Siuta – Instytut Ochrony Środowiska Warszawa
 • prof. dr hab. Wiktor Szostak – Instytut Żywności i Żywienia Warszawa
 • prof. dr hab. Zbigniew Weber – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • dr Marek Wójtowicz – IHAR-PIB Poznań
 • prof. dr hab. Ryszard Zadernowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
 • prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – IHAR – PIB Poznań
 • dr hab. Danuta Boros – IHAR – PIB Poznań
 • prof. dr hab. Wojciech Budzyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
 • prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • dr hab. Zbigniew Karolewski – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • prof. dr hab. Jerzy Koreleski – Instytut Zootechniki – PIB Kraków
 • prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 • prof. dr hab. Jan Krzymański – IHAR – PIB Poznań
 • dr inż. Stanisław Ptasznik – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Warszawa
 • dr Aleksandra Szydłowska-Czernik – UMK Toruń
 • prof. dr hab. Stefania Smulikowska – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN Jabłonna
 • dr hab. Michał Starzycki – IHAR – PIB Poznań
 • dr Tadeusz Wałkowski – IHAR – PIB Poznań
 • prof. dr hab. Zbigniew Weber – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • dr Franciszek Wielebski – IHAR – PIB Poznań
 • prof. dr hab. Maciej Zenkteler – UAM Poznań

Recenzenci tomu XXXII – 2011 rok

 • prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – IHAR – PIB Poznań
 • dr hab. Danuta Boros – IHAR – PIB Poznań
 • prof. dr hab. Wojciech Budzyński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn
 • prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • dr hab. Zbigniew Karolewski – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • prof. dr hab. Jerzy Koreleski – Instytut Zootechniki – PIB Kraków
 • prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 • prof. dr hab. Jan Krzymański – IHAR – PIB Poznań
 • dr inż. Stanisław Ptasznik – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Warszawa
 • dr Aleksandra Szydłowska-Czernik – UMK Toruń
 • prof. dr hab. Stefania Smulikowska – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN Jabłonna
 • dr hab. Michał Starzycki – IHAR – PIB Poznań
 • dr Tadeusz Wałkowski – IHAR – PIB Poznań
 • prof. dr hab. Zbigniew Weber – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • dr Franciszek Wielebski – IHAR – PIB Poznań
 • prof. dr hab. Maciej Zenkteler – UAM Poznań

Recenzenci tomu XXXI – 2010 rok

 • prof. dr hab. Jaromir Budzianowski – Akademia Medyczna Poznań
 • prof. dr hab. Wojciech Budzyński – Uniwersytet Warmińsko Mazurski Olsztyn
 • prof. dr hab. Tadeusz Caliński – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras – IHAR – PIB Poznań
 • dr hab. Małgorzata Jędryczka – IGR PAN Poznań
 • prof. dr hab. Alina Kacperska – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zdzisław Klukowski – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 • prof. dr Jerzy Koreleski – Instytut Zootechniki PIB Kraków
 • prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 • prof. dr hab. Krzysztof Krygier – SGGW Warszawa
 • prof. dr hab. Jan Krzymański – IHAR – PIB Poznań
 • dr hab Władysław Malarz – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 • prof. dr hab. Małgorzata Mańka – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • dr Marcin Matuszczak – IHAR – PIB Poznań
 • dr Katarzyna Mikołajczyk – IHAR – PIB Poznań
 • dr hab. Antoni Murkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin
 • prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • prof. dr hab. Czesław Sadowski – Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Jan Sadowski – IGR PAN Poznań
 • dr Aleksandra Szydłowska-Czernik – UMK Toruń
 • dr Paweł Toboła – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • dr Jan Piekarczyk – UAM Poznań
 • dr inż. Stanisław Ptasznik – SGGW Warszawa
 • dr Ewa Rosiak – Instytut Ekonomiki Rolniczej i Gospodarki Żywności Warszawa
 • dr Marek Wójtowicz – IHAR – PIB Poznań

Recenzenci tomu XXX – 2009 rok

 • prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – IHAR – PIB Poznań
 • prof. dr hab. Henryk Bujak – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 • prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras – IHAR – PIB Poznań
 • dr hab. Małgorzata Jędryczka – IGR PAN Poznań
 • dr hab. Piotr Kachlicki – IGR PAN Poznań
 • prof. dr hab. Jan Kaczmarek – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 • prof. dr hab. Tadeusz Kęsik – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
 • prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
 • prof. dr hab. Mieczysław W. Obiedziński – SGGW Warszawa
 • dr Krystyna Pohorecka – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Puławy
 • prof. dr hab. Czesław Sadowski – Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Stefania Smulikowska – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN Jabłonna
 • dr Teresa Tykarska – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Weber – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań