i

Rada Naukowa

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Jan Krzymański
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu
  hodowla, genetyka i biochemia roślin oleistych
 • Prof. dr hab. Edward Arseniuk
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie
  fitopatologia roślin i hodowla odpornościowa
 • Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu
  genetyka i hodowla roślin oleistych, diagnostyka molekularna
 • Prof. dr hab. Zbigniew Broda
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  genetyka i hodowla roślin, hodowla komórek i tkanek roślinnych, genetyka molekularna
 • Prof. dr hab. Wojciech Budzyński
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  technologia i zarządzanie produkcją roślin oleistych
 • Prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu
  kultury in vitro roślin oleistych, haploidyzacja i mutageneza
 • Prof. Baocheng Hu – Anhui
  Academy of Agricultural Sciences, Hefei, Anhui, China
  hodowla rzepaku i fitopatologia
 • Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
  Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
  fitopatologia, odporność roślin oleistych na choroby, mikroorganizmy chorobotwórcze i ich metabolity
 • Ph. D. Vratislav Kučera
  Vyzkumny Ustav Rostlinne Vyroby, Praga, Czechy
  genetyka i hodowla roślin oleistych, hodowla mieszańców, linie DH, markery DNA
 • Prof. dr hab. Marek Mrówczyński
  Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
  ochrona roślin
 • Prof. dr hab. Jan Sadowski
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  genetyka molekularna, biotechnologia, struktura i organizacja genomów, molekularna odpowiedź na stresy środowiskowe
 • Prof. dr hab. Stefania Smulikowska
  Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna
  żywienie zwierząt, wartość pokarmowa pasz z roślin oleistych
 • Dr hab. Michał Starzycki prof. nadzw.
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu
  hodowla odpornościowa roślin oleistych, genetyka roślin i patogenów
 • Prof. dr hab. Jerzy Tys
  Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie
  agrofizyka, technologia zbioru, suszenia i przechowywania
 • Dr Tadeusz Wałkowski
  Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Oddział w Poznaniu
  technologia uprawy roślin oleistych
 • Prof. dr hab. Erwin Wąsowicz
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  chemia żywności, analiza lipidów, analiza związków lotnych, ocena sensoryczna
 • Prof. Jonathan S. West, PhD
  Plant Biology and Crop Science Department, Rothamsted Research, Harpenden, UK
  badania nad rozprzestrzenianiem, biologią zakażania i zwalczaniem Sclerotinia sclerotiorum (zgnilizny twardzikowej) i Leptospheria spp. (suchej zgnilizny kapustnych) u rzepaku
 • Prof. ing. Jan Vašák
  Ceska Zemedelska Univerzita, Praga, Czechy
  agrotechnika i agrochemia roślin oleistych
 • Prof. dr hab. Ryszard Zadernowski
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  przetwórstwo i chemia surowców roślinnych – nasion oleistych