Redakcja

Wydawca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie - 05-870 Błonie, Polska

Redakcja: Oddział IHAR – PIB w Poznaniu, 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 36 telefon: 61 823 32 51, fax 61 823 38 71
e-mail: postbox@nico.ihar.poznan.pl, mogrod@nico.ihar.poznan.pl

Skład Redakcji:

 • Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Jan Krzymański
 • Redaktorzy tematyczni:
 • prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – genetyka i hodowla
 • prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras – biotechnologia
 • dr hab. Michał Starzycki prof. nadzw. – fitopatologia
 • dr hab. Katarzyna Mikołajczyk – biologia molekularna
 • dr Tadeusz Wałkowski – technologia produkcji
 • dr Krzysztof Michalski – metody analityczne i technologia przerobu
 • prof. dr hab. Danuta Boros – wartość paszowa produktów ubocznych olejarni
 • Redaktor statystyczny – dr hab. Jan Bocianowski
 • Redaktor językowy – dr hab. Danuta Wiśniewska
 • Redaktor techniczny – mgr Maria Ogrodowczyk
 • Sekretarz Redakcji – Katarzyna Frąckowiak