Konferencja 2018

XXXIV Konferencja Naukowa

ROŚLINY OLEISTE – POSTĘPY W GENETYCE, HODOWLI, TECHNOLOGII I ANALITYCE LIPIDÓW

Konferencja odbyła się w dniach 10–11.04.2018 r., w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu, ul. Węgorka 20a.
Organizowana była przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu oraz Zakład Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej ITŻPR, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Na konferencji przedstawiano wyniki badań w formie referatów, krótkich doniesień naukowych i plakatów prezentowanych w sześciu sekcjach:

  • genetyka i hodowla,
  • biotechnologia i biologia molekularna,
  • agrotechnika,
  • choroby i szkodniki,
  • metody analityczne i technologia przerobu,
  • wartość biologiczna oleju i śruty.

Streszczenia w języku angielskim dostępne są także na stronie European Federation for the Science and Technology of Lipids.

Program konferencji

Program XXXIV Konferencji (pdf)

Spis plakatów (pdf)

Honorowe przewodnictwo

prof. dr hab. Henryk Bujak — dyrektor IHAR – PIB
prof. dr hab. Jan Pikul — rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Komitet naukowy

Przewodniczące:
prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, IHAR – PIB
dr hab. Magdalena Rudzińska prof. nadzw., UP w Poznaniu

Członkowie:
Prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras, IHAR – PIB
Dr hab. Marzena Gawrysiak-Witulska, UP w Poznaniu
Dr Dorota Klensporf-Pawlik, UE w Poznaniu
Dr Dominik Kmiecik, UP w Poznaniu
Prof. dr hab. Jan Krzymański
Dr hab. Katarzyna Mikołajczyk, IHAR – PIB
Dr Krzysztof Michalski, IHAR – PIB
Dr Katarzyna Ratusz, SGGW w Warszawie
Dr hab. Michał Starzycki, prof. nadzw., IHAR – PIB
Dr hab. Marek Wójtowicz, IHAR – PIB

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
Dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw.
Katarzyna Frąckowiak
Dr Katarzyna Gacek
Dr hab. Marzena Gawrysiak-Witulska
Mgr Maria Ogrodowczyk
Mgr Maria Wawrzyniak

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia

Komunikat I