Departments of the
Poznań Research Centre

Division manager

Dr. Katarzyna Mikołajczyk, Ph.D.
Deputy manager: Dr. Alina Liersch, Ph.D.

Department of Oilseed Plants

Genetics and Breeding Team

Team leader: Dr. Stanisław Spasibionek, Ph.D.

  • Dr. Alina Liersch, Ph.D.
  • Dr. Marek Wójtowicz, Ph.D.
  • Dr. Elżbieta Starzycka-Korbas, Ph.D.
  • Magdalena Walkowiak, M.Sc.
  • Katarzyna Śliwińska
  • Technical staff:
  • Sławomir Hoffa
   Jacek Kwiatek

Biotechnology Team

Team leader: Dr. Katarzyna Mikołajczyk, Ph.D.

  • Dr. Laurencja Szała, Ph.D.
  • Dr. Marcin Matuszczak, Ph.D.
  • Dr. Agnieszka Łopatyńska, Ph.D.
  • Dr. Joanna Wolko, Ph.D.
  • Joanna Nowakowska, M.Sc.
  • Julia Żok, M.Sc.
  • Katarzyna Kozłowska

Biochemistry Team

Team leader: Mariola Ebertowska

  • Dr. Krzysztof Michalski, Ph.D.
  • Czesława Fink
  • Justyna Karauda
  • Katarzyna Krzyżańska, M.Sc.

Administration and Finance Section

  • Monika Zdziennicka, M.Sc., reception
  • Monika Grabowska, M.Sc., accountancy
  • Elżbieta Wypych, accountancy