Publications of Poznań Division from year 2020

Year 2021

 • Bocianowski J, Liersch A (2021) Multi-environmental evaluation of winter oilseed rape genotypic performance using mixed models. Euphytica, 217:80. DOI:10.1007/s10681-020-02760-1; IF=1,895; MNiSW=70pkt.
 • Gacek K, Bayer PE, Anderson R, Severn-Ellis AA, Wolko J, Łopatyńska A, Matuszczak M, Bocianowski J, Edwards D, Batley J (2021) QTL genetic mapping study for traits affecting meal quality in winter oilseed rape (Brassica napus L.). Genes, 12, 1235. DOI:10.3390/genes12081235; IF=4,096; MNiSW=100pkt.
 • Kopeć P, Mikolajczyk K, Jajor E, Perek A, Nowakowska J, Obermeier C, Chawla H, Korbas M, Bartkowiak-Broda I, Karlowski WM (2021) Local Duplication of TIR-NBS-LRR Gene Marks Clubroot Resistance in Brassica napus cv. Tosca. Frontiers in Plant Science 12:63963; DOI:10.3389/fpls.2021.639631; IF=5.753; MNiSW=100 pkt
 • Łopatyńska A, Bocianowski J, Cyplik A, Wolko J (2021) Multidimensional analysis of diversity in DH lines and hybrids of winter oilseed rape (Brassica napus L.). Agronomy, 11, 645. DOI:10.3390/agronomy11040645; IF= 3,417; MNiSW=100pkt.
 • Starzycka-Korbas E, Weber Z, Matuszczak M, Bocianowski J, Budzianowski G, Stefanowicz M, Starzycki M (2021) The diversity of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary isolates from western Poland. J Plant Pathol, 103, 185–195. DOI:10.1007/s42161-020-00705-0; IF=1,729; MNiSW=40 pkt.
 • Szała L, Kaczmarek Z, Wójtowicz M, Sosnowska K, Cegielska-Taras T (2021) Genetic variability in oilseed rape DH line population developed from F1 hybrids obtained by crossing black-and yellow-seeded DH lines. I. yield and yield components. Euphytica, 217:99. DOI:10.1007/s10681-020-02745-0; IF=1,895; MNiSW=70pkt.
 • Walkowiak M, Spasibionek S, Krótka K (2021) Variation and genetic analysis of fatty acid composition in flax (Linum usitatissimum L.). Euphytica, 218, 2; IF=1.546; MNiSW=70 pkt.

Year 2020

Publications from list A

 • Bocianowski J, Liersch A, Nowosad K (2020) Genotype by environment interaction glucosinolates content in winter oilseed rape (Brassica napus L. ) using additive main effects and multiplicative interaction model. Current Plant Biology 21 doi.org/10.1016/j.cpb.2020.100137 (70 pkt., IF 0.848)
 • Gawrysiuk-Witulska M, Siger A, Rudzińska M, Bartkowiak-Broda I (2020) The effect of drying on the nativ tocopherol and phytosterol content of Sinapis alba L. seeds. J Sci Food Agric 100 : 354 – 361 (100 pkt., IF 2.540)
 • Kamiński P, Marasek-Ciolakowska A, Podwyszyńska M, Starzycki M, Starzycka-Korbas E, Nowak K (2020) Development and Characteristics of Interspecific Hybrids between Brassica oleracea L. and B. napus L. Agronomy 2020, 10, 1339; doi:10.3390/agronomy10091339 (40 pkt., IF 1.419)
 • Kostyn K, Boba A, Kostyn A, Kozak B, Starzycki M, Kulma A, Szopa J (2020) Expression of the Tyrosine Hydroxylase Gene from Rat Leads to Oxidative Stress in Potato Plants. Antioxidants 2020 (9) 717; doi:10.3390/antiox9080717 (100 pkt., IF 5.014)
 • Liersch A, Bocianowski J, Nowosad K, Mikołajczyk K, Spasibionek S, Wielebski F, Matuszczak M, Szała L, Cegielska-Taras T, Sosnowska K, Bartkowiak-Broda I (2020) Effect of Genotype × Environment Interaction for Seed Traits in Winter Oilseed Rape (Brassica napus L.). Agriculture, 10(12) 607; https:doi.org/10.3390/agriculture 10120607 (100 pkt., IF 2.052)
 • Matuszczak M, Spasibionek S, Gacek K, Bartkowiak-Broda I (2020) Cleaved amplified polymorphic sequences (CAPS) marker for identification of two mutant alleles of the rapeseed BnaA.FAD2 gene. Mol Biol Rep 47: 7607–7621, https://doi.org/10.1007/s11033-020-05828-2 (70 pkt., IF 1.402)
 • Pieczul K, Dobrzycka A, Wolko J, Perek A, Zielezińska M, Bocianowski J, Rybus-Zając M (2020) The activity of β-glucosidase and guaiacol peroxidase in different genotypes of winter oilseed rape (Brassica napus L.) infected by Alternaria black spot fungi. Acta Physiologiae Plantarum 42:142 https://doi.org/10.1007/s11738-020-03125-w (70 pkt., IF 1.760)
 • Sosnowska K, Majka M, Majka J, Bocianowski J, Kasprowicz M, Książczyk T, Szała L, Cegielska-Taras T (2020) Chromosome instabilities in resynthesized Brassica napus revealed by FISH. Journal of Applied Genetics 61, 323-335; DOI: 10.1007/s13353-020-00557-5, (100 pkt., IF 1.954)
 • Spasibionek S, Mikołajczyk K, Ćwiek-Kupczyńska H, Piętka T, Krótka K, Matuszczak M, Nowakowska J, Michalski K, Bartkowiak-Broda I (2020) Marker assisted selection of new high oleic and low linolenic winter oilseed rape (Brassica napus L.) inbred lines revealing good agricultural value. PLoS ONE 15(6): 1-18. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233959. (100 pkt., IF 2.740)
 • Starzycka-Korbas E, Weber Z, Matuszczak M, Bocianowski J, Budzianowski G, Stefanowicz M, Starzycki M (2020) The diversity of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary isolates from western Poland. Journal of Plant Pathology https://doi.org/10.1007/s42161-020-00705-0 (40 pkt., IF 1.273)
 • Szała L, Sosnowska K, Cegielska-Taras T (2020) Induced chromosome doubling in microspores and regenerated haploid plants of Brassica napus. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 62, 1, 23-31 (40 pkt., IF 0.656)
 • Wolko J, Dobrzycka A, Bocianowski J, Szala L, Cegielska-Taras T, Bartkowiak-Broda I, Gacek K (2020) Genetic variation of traits affecting meal quality in black × yellow seeded doubled haploid population of winter oilseed rape. Agronomy Research 2020, Vol. 18, No. 3 doi.org/10.15159/ar.20.209 (40 pkt., IF 0.240)
 • Wójtowicz A, Wójtowicz M, Sigvald R, Czernecki B, Ratajkiewicz H, Łacka A, Zacharczuk M, Pasternak M (2020) Assessment of the impact of climate change on the latency period of leaf rust on triticale in Poland. Acta Agriculturae Scandinavica Section B. Volume 70, Issue 3. 195-207 (40 pkt., IF 0.810)

Publications from list B

 • Bartkowiak-Broda I, Mikołajczyk K, Liersch A, Matuszczak M, Wolko J, Nowakowska J (2020) Badanie genomu rzepaku ozimego przy wykorzystaniu markerów molekularnych. The investigation of winter rapeseed genome with the use of molecular markers. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Nr /2020: Short communication (20 pkt.)
 • Starzycki M, Starzycka-Korbas E (2020) Badanie bioróżnorodności gatunków z plemienia Brassicaceae w celu otrzymania form rzepaku ulepszonych pod względem odporności na patogeny. Biodiversity studies of species of Brassicaceae to obtain forms of oilseed rape improved in terms of resistance to pathogens. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Nr 289/ 2020 : 67–68. Short communication (20 pkt.)
 • Wójtowicz A, Wójtowicz M, Pasternak M (2020) Ocena wiarygodności modeli matematycznych do szacowania długości okresu inkubacji Puccinia recondita f. sp. tritici. Progress in Plant Protection, Volume 60, Issue 3, 232-233 (20 pkt.)
 • Wójtowicz A, Wójtowicz M, Pasternak M, Pieczul K, Świerczyńska I, Sadowska K (2020) Wpływ warunków termicznych na okres inkubacji rdzy brunatnej pszenicy. Progress in Plant Protection, Volume 60, Issue 1, 57-64 (20 pkt.)

Publications unlisted

 • Liersch A, Bocianowski J, Popławska W,Wielebski F, Bartkowiak-Broda I (2020) Chemical and molecular characteristics of winter oilseed rape (Brassica napus L.) volunteers from the soil seed bank. Journal of Research in Weed Science, 3: 391-411. doi: 10.26665/JRWEEDSCI.2020.3.10; (5pkt.)