Etyka publikacji

Dla zapewnienia przestrzegania etyki publikacyjnej w czasopiśmie „Rośliny Oleiste – Oilseed Crops” autorzy przysyłający swoje prace do druku proszeni są o załączenie następujących deklaracji:

  • - pisemna zgoda wszystkich autorów na publikację pracy;
  • - informacja o afiliacji autora/ów;
  • - pisemne oświadczenie autora/ów, że praca jest oryginalna i nie była dotychczas publikowana w recenzowanym czasopiśmie, oraz że po zaakceptowaniu do druku w „Roślinach Oleistych - Oilseed Crops” nie będzie drukowana w innym czasopiśmie;
  • - pisemne oświadczenie autora/ów o ich osobistym wkładzie w powstanie publikacji, oraz że nikt kto wniósł istotny wkład w powstanie publikacji nie został pominięty;
  • - recenzent w formularzu recenzji ocenia czy wyniki i informacje zawarte w pracy są nowe lub stanowią wartościowe potwierdzenie innych badań.

W przypadku powstania wątpliwości redaktor tematyczny sprawdza dyskusyjne fragmenty publikacji w przeglądarce Google Scholar lub programem antyplagiatowym (np. CrossCheck). W razie potwierdzenia się wątpliwości Redakcja naszego czasopisma korzysta z zaleceń Międzynarodowej Organizacji COPE (Comittee on Publication Ethics) wykorzystując jej procedury. Procedury te określają algorytmy postępowania w sytuacji wykrycia nierzetelności. W języku polskim procedury te można znaleźć pod następującym linkiem.